facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference Science Communication 2022

3. 9. 2022
Konference Science Communication 2022

Portál Vědavýzkum.cz pořádá dne 2. listopadu 2022 již třetí konferenci věnovanou komunikaci vědy. Letošním tématem jsou sociální sítě. Cílem konference je představit současné trendy využití sociálních sítí při medializaci a popularizaci vědy a sdílet příklady dobré i špatné praxe.

20220906SciCom2021

Konference SCIENCE COMMUNICATION 2022, tentokrát s podtitulem Komunikace vědy a sociální sítě, se uskuteční prezenčně v Praze ve středu 2. listopadu 2022 od 10:00 do 16:00. Dopolední program přinese ukázku příběhů dvou významných institucí – Akademie věd ČRUniverzity Karlovy. Přednášek se ujmou bývalí správci jejich sociálních sítí. Odpolední část programu bude věnována kratším příspěvkům účastníků konference a diskusi.

Cílem konference je představit současné trendy využití sociálních sítí při medializaci a popularizaci vědysdílet příklady dobré i špatné praxe. Problematika sociálních sítí se bude nahlížet jak pohledem instituce, tak pohledem jednotlivé vědkyně či vědce, kteří mají zájem svoje badatelské aktivity a výsledky medializovat prostřednictvím sociálních sítí.

Cílovou skupinou konference jsou pracovníci publicity a oddělení vnějších vztahů, tiskoví mluvčí, projektoví manažeři, členové výzkumných týmů, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za publicitu a rozvoj a všichni ostatní se zájmem o komunikaci a popularizaci vědy s důrazem na využití sociálních sítí.

Partnerem konference je také Magazín Univerzity Karlovy Forum.

Konference je zpoplatněna, registraci a další detaily programu najdete zde.

První ročník: Jak a proč komunikovat vědu

Konferenci Science Communication portál Vědavýzkum.cz uspořádal společně s partnery poprvé v roce 2020. Cílem prvního ročníku, který nesl název Jak a proč komunikovat vědu, bylo představit současné trendy a diskutovat zkušenosti v oblasti komunikace a popularizace vědy nebo výstupů výzkumu a vývoje, a to především u projektů a institucí financovaných z veřejných prostředků. Konference byla sice kvůli covidovým opatřením pořádána v on-line prostředí, svůj záměr ale splnila, představila pohled na komunikaci vědy očima prezentujících z různých institucí i oborů. Mezi řečníky nechyběli zástupci Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, CEITEC MU, Britské ambasády i Evropského parlamentu.

Jan Martinek, který se podílel na vzniku oddělení komunikace na Akademii věd ČR, se podělil o své zkušenosti s potřebou aktivní komunikace, která pomohla zachránit AV ČR před zásadním ohrožením v době ekonomické krize. O praxi s komunikací vědy hovořila také Ester Jarour, manažerka komunikace a PR a tisková mluvčí CEITEC MU, která se konsorcium snaží prezentovat jako centrum excelence nejen v očích široké veřejnosti, ale také v očích ostatních vědců. Badatel Ivan Foletti přiblížil, jak efektivně komunikovat výsledky humanitních věd. „Pokud bych prezentoval svou práci tak, že člověk sedí v knihovně nebo v archivu, tak to určitě nebude něco, co strhne davy,“ míní Foletti.

Dalším řečníkem byl i Martin Rychlík, šéfredaktor médií na Univerzitě Karlově, který má více jak dvacetiletou zkušenost jako novinář. Martin mluvil i o specifikách jednotlivých sociálních sítí, na kterých Univerzita Karlova vystupuje. Otakar Fojt je vědeckým atašé Britské ambasády v Praze, který na konferenci přednesl poznatky o dobré praxi ve Velké Británii. Ve Spojeném království mají k dispozici mnoho organizací, které vědu pomáhají komunikovat. Nechyběl ani marketingový konzultant Ondřej Rudolf, který vyzdvihl význam příběhu a připomněl, že marketing by neměl být pouhý provozní náklad, ale investice.

konference

Druhý ročník: Komunikace vědy očima médií

Tématem pro rok 2021 bylo sdílet zkušenosti osobností, které se pohybují ve světě různých médií a popularizují výsledky vědy, výzkumu a vývoje nejširší veřejnosti. Na druhém ročníku s podtitulem Komunikace vědy očima médií své zkušenosti sdílela například rozhlasačka Martina Mašková, televizní moderátor Daniel Stach, novinářka Lenka Vrtišková Nejezchlebová z deníku N nebo šéfredaktor magazínu UK Forum Martin Rychlík.

Martina Mašková se rozhlasové popularizaci vědy věnuje již od roku 1996, v současnosti provází pořadem Laboratoř, kde s vědci a osobnostmi kulturního života rozebírá aktuální novinky ze světa vědy. Druhou přednáškou navázal Daniel Stach z redakce vědy České televize, během které řekl, že „vědec, který ve třetím tisíciletí nepopularizuje, není vědcem třetího tisíciletí.“ Zároveň se podělil o to, jak funguje redakce vědy na ČT24.

V rámci odpoledního bloku sdílely zkušenosti s psanými médii Pavla Hubálková z redakce magazínu Univerzity Karlovy Forum a Lenka Vrtišková Nejezchlebová, která působí v Deníku N. Ta, ačkoliv nemá vědecké vzdělání, přináší velmi čtivé a srozumitelné rozhovory s vědci, ale i dalšími osobnostmi z kultury. Konferenci uzavřeli Eduard Petiška a Tomáš Gavlas ze Sciencecom Agency. Ve své přednášce mluvili o komunikaci českého výzkumu v zahraničí mimo jiné na sociální síti Reddit a nástroji Altmetric, který umožňuje monitorovat a měřit online dopad výzkumu.

20220902SciCom2021 stach

Mezinárodní konference Science Communication: UK Experience

Dne 22. února 2022 se v Praze v hybridním formátu konala konference, která zprostředkovala zkušenosti britských vědců a komunikátorů vědy. Pořadatelem bylo Britské velvyslanectví v Praze a portál Vědavýzkum.cz byl jejím partnerem.

Otakar Fojt z Britské ambasády se vyjádřil k důležitosti sdílení zkušeností: „Konference o komunikaci vědy přinesla britské zkušenosti v této oblasti českým, ale i zahraničním zájemcům a ukázala, jak se celé prostředí proměňuje a vyzrává. Řada společenských výzev, kterým čelíme, vyžaduje popularizaci a pochopení výsledků vědy, ať už jde o infekční onemocnění, klimatické změny, nebo obnovitelné zdroje energie. Bez efektivně sdílených znalostí se prostě neobejdeme.“‎


HYN24665 

Autor: Vědavýzkum.cz (AZ, AV)

Foto: Hynek Glos