facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Konference: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

3. 5. 2019
Konference: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

Byla spuštěna registrace na druhý ročník konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která se uskuteční 26. září 2019 v Praze. Hlavním tématem letos bude nově schválená Inovační strategie České republiky na roky 2019 – 2030 z různých úhlů pohledu.

Konferenci, jejímž cílem je představit a diskutovat aktuální témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI), pořádá společnost alevia ve spolupráci s CERGE-EI, Technologickým centrem AV ČR, Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Univerzity Karlovy a Tertiary Education & Research Institute (TERI). Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem konference.

Veřejná politika ve VaVaI 2018 04

V dopolední části konference se uskuteční hlavní přednášky a panelová diskuse. V odpolední části budou ve dvou paralelních sekcích představeny příspěvky ze specifických oblastí - například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací. Příspěvky budou publikovány ve formě odborných článků v konferenčním sborníku.

Konference se uskuteční 26. 9. 2019 od 9:30 hodin v CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1. Další podrobnosti, harmonogram a registraci naleznete zde.

 

Zdroj: alevia


O prvním ročníku konference, který se konal vloni v Technologickém centru AV ČR, si můžete přečíst zde. Některé z diskutovaných příspěvků, které uceleně vyšly v konferenčním sborníku, byly zveřejněny také ve zkrácené podobě na portále Vědavýzkum.cz - například články Hany Kosové o uplatňování poznatků společenských a humanitních věd nebo Romana Badíka o programu Horizont Evropa jako příležitosti pro další rozvoj výzkumných organizací.