facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Modul 9: Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

18. 2. 2021
Modul 9: Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Společnost alevia pořádá v rámci probíhajícího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve dnech 23. – 24. 3. 2021 devátý modul, který se zaměří na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

IMG 7822 uprava 2

V tomto modulu budou účastníci diskutovat mezinárodní organizace a mezinárodní projekty, překážky a výhody mezinárodní spolupráce a také význam vědecké diplomacie a síťování ve vědě. Jako lektoři se představí Táňa Hálová PerglováOtakar Fojt. Táňa se oblasti výzkumu, vývoje a inovací pohybuje od roku 2006. V současné době pracuje v Technologické agentuře ČR, kde má na starosti mimo jiné i mezinárodní spolupráci. Otakar zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se kurz s největší pravděpodobností uskuteční on-line za zvýhodněnou cenu. Podrobnosti a registraci naleznete zde.

Cílem celého vzdělávacího programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Termíny konání dalších modulů aktuálního ročníku naleznete zde.

 

Zdroj: alevia