facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní informační den o grantech ERC

25. 5. 2020
Národní informační den o grantech ERC

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) se letos uskuteční dne 23. září 2020. Registrace bude spuštěna v srpnu.

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.

Do konce roku 2020 se neočekává otevření prvních výzev v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Termíny každoročně pořádaných workshopů pro zájemce o předložení grantů ERC budou proto posunuty do 2. poloviny roku 2020, případně až na začátek roku 2021 v závislosti na zveřejnění Pracovního programu pro granty ERC. Informace o plánovaných akcích budou zveřejněny na těchto stránkách.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR