facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podzimní workshop k právnímu rámci VVI

25. 7. 2018
Podzimní workshop k právnímu rámci VVI

Společnost alevia pořádá ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři dne 25. září 2018 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Workshop se koná od 10:00 do cca 16:00 v hotelu IBIS v Praze na Malé Straně. Kapacita je omezená. Uzávěrka registrace je do 14. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity. Registrovat se můžete na webu alevia.

Diskutovat se budou novinky v oblasti právního rámce VVI, Metodika 2017+ a její možné dopady, dále novinky v nastávajícím programovacím období ESIF 2021 - 2027 a další témata.

V roli lektorů se představí Karel Zuska, Matej Kliman a Aleš Vlk. Hostem bude Michal Pazour (Technologické centrum AV ČR), který účastníky seznámí s přípravou nového rámcového programu Horizont Evropa.

Pravidelnými účastníky workshopů jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

ALEVIA logo

Zdroj: alevia