facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.

14. 5. 2019

Akademie věd ČR

V Praze se ve dnech 25. - 26. června 2019 bude konat již 8. české uživatelské fórum Copernicus, které se zaměří na propojení širokého spektra uživatelů na národní i mezinárodní úrovni. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací na podporu rozhodování v těchto oblastech. 

12. 5. 2019

Czech Space Portal

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pořádá ve čtvrtek 6. června 2019 seminář na téma technologických spin-offů v ČR. Na semináři se dozvíte cenné rady jak spin-off založit, řídit a také čeho se vyvarovat. Seminář bude zakončen diskuzí.

11. 5. 2019

Univerzita Pardubice

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) pořádá dne 27. května 2019 v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví seminář Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu.

10. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 16. května 2019 se uskuteční v pořadí druhý Mezinárodní den světla. Laserová centra Fyzikálního ústavu AV ČR ELI Beamlines a HiLASE se do akce zapojí se speciálním programem a mimořádným dnem otevřených dveří.

9. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Společnost grantEX pořádá dne 22. 5. 2019 v Ostravě seminář Jak uspět a nespálit se u dotací na výzkum, vývoj a inovace? Účast je zdarma. Počet účastníků je omezen.

7. 5. 2019

grantEX

Společnost grantEX pořádá dne 23. 5. 2019 v Brně seminář Jak uspět a nespálit se u dotací na výzkum, vývoj a inovace? Účast je zdarma. Počet účastníků je omezen.

7. 5. 2019

grantEX

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 13. května 2019 informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, který se bude zaměřovat na podmínky a specifikace programu.

7. 5. 2019

TA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Moravskoslezským krajem si Vás dovolují pozvat na konferenci k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj a Inovační strategie ČR 2019-2030, která se koná 22. května 2019 v areálu Landek Park v Ostravě.

6. 5. 2019

RVVI

Technologická agentura ČR zve na workshop “Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě”, který se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019 v Praze v prostorách TA ČR.

5. 5. 2019

Technologická agentura ČR