facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nejúspěšnější v ERC Advanced Grants 2018 byli opět Britové

2. 4. 2019
Nejúspěšnější v ERC Advanced Grants 2018 byli opět Britové

Evropská výzkumná rada (ERC) oznámila dne 28. 3. 2019 výsledky ERC Advanced grants. Podpořeno bylo celkem 222 projektů částkou 540 miliónů EUR. Největší počet grantů putoval již tradičně do Velké Británie, Česká republika ve výzvě neuspěla.

erc logoVědci z celé Evropy budou tyto granty financované Evropskou výzkumnou radou využívat k realizaci svých výzkumných záměrů a projektů. Podpora je určena především zkušeným výzkumníkům, kteří jsou na vrcholu kariéry a představují vedoucí osobnosti ve svých oborech.

Jejich budoucí práce by mohla odpovědět na některé z palčivých otázek současné doby – například jak zlepšit výrobu a skladování obnovitelných zdrojů, nebo jak pomoci lidským biologickým hodinám s vyrovnáním se se stresem moderního života. Stejně jako v loňském roce ani tentokrát žádný z grantů nepoputuje do České republiky a ani mezi příjemci v jiných zemích české jméno nenajdete.

Úspěch Velké Británie je do budoucna ohrožen brexitem

Z celkového počtu 222 grantů jich 47 bude směřovat do Velké Británie. Významný počet gratnů patří výzkumníkům z Německa (32), Francie (31), Nizozemí (21) a Švýcarska (18). Zbytek byl rozdělen mezi 15 dalších zemí. ERC tvrdí, že by tyto granty mohly vytvořit až 2000 nových pracovních míst.

Spojené království má pravidelně dobré výsledky jak v grantech ERC, tak v dalších evropských soutěžích o financování výzkumu. Zatím ovšem není známo, za jakých podmínek a jak dlouho se ještě bude moci účastnit výzkumných programů EU. Prozatím je pouze jisté, že britská vláda se zavázala dofinancovat úspěšné projekty v programu Horizon 2020 s britskou účastí, které budou podány před definitivním odchodem země z EU. Jaká bude pozice Velké Británie a nečlenských zemí v příštím rámcovém programu Horizon Europe se stále neví.

Málo vědců se za grantem stěhuje

Mezi 47 vítěznými vědci, kteří povedou svůj výzkum ve Velké Británii, je celkem 30 Britů a také 17 cizinců, občanů EU27, kteří na ostrovech aktuálně pobývají. Dalších 7 vědců britské národnosti bude řešit grant mimo Spojené království.

Jen velmi málo vědců, kteří získali grant v aktuální výzvě, se kvůli němu přesouvá na zahraniční hostitelskou instituci. Ve většině případů vědci zůstanou ve svých domovských zemích, největší koncentrace řešitelů-cizinců je v Británii, Francii a Švýcarsku.

ilustr ercIlustrační foto

Granty podpořily různorodá témata

Z celkového počtu 2 052 bylo vybráno 222 vítězných návrhů, což představuje celkovou úspěšnost 10,8 %. Celkem 99 projektů se týká oblasti fyzikálních věd a techniky, 69 věd o živé přírodě54 spadá do oblasti věd společenských a humanitních. Úspěšní vědci se budou zabývat tématy jako poznávání hmyzu, ultrarychlou magnetickou rezonancí nebo britskými, francouzskými, německými a italskými filmy v letech 1930 až 1960.

Granty ERC jsou k dispozici výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, jejichž sídlo je v zemi EU nebo v jedné z 16 zemí přidružených k programu Horizont 2020, mezi něž patří například Švýcarsko, Norsko a Izrael.

 

 Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: ScienceBusiness, ERC