facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovace a daňové odpočty na výzkum. Další díl konferenční roadshow se konal v Brně

12. 6. 2019
Inovace a daňové odpočty na výzkum. Další díl konferenční roadshow se konal v Brně

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy (KHKJM) uspořádaly další z konferencí k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj a Inovační strategie ČR 2019–2030.

Konference se konala 7. června 2019 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Setkání proběhlo za účasti 1. místopředsedy RVVI a prorektora pro výzkum Masarykovy univerzity Petra Dvořáka, předsedy představenstva KHKJM Michala Štefla, členů RVVI, čelních zástupců ministerstva financí a finanční správy, Svazu průmyslu a dopravy a podnikového výzkumu.

Inovační strategie ČR 2019–2030 i změny v daňových odpočtech jsou jasným signálem vlády, že podporu výzkumu a vývoje bere za svoji prioritu. V Brně proběhla na pozvání Krajské hospodářské komory jižní Moravy k dané problematice druhá ze série odborných konferencí, které mají mj. přispět ke změně vnímání podpory inovačního prostředí a České republiky jako země pro budoucnost.

„Vládou schválená Inovační strategie České republiky 2019–2030 představuje podporu zvyšování kvality a efektivity českého výzkumu a inovací, včetně strategie dalšího fungování výzkumných infrastruktur a center. Podpora kvalitní vědy v širokém oborovém spektru je zároveň nezbytnou znalostní základnou této Inovační strategie. Jde o skutečně ambiciózní materiál identifikující slabiny českého sytému, způsoby jejich nápravy a cíle, jež by měly být postupně dosahovány. Při naplnění všech cílů má Česká republika šanci se do 12 let zařadit mezi evropské lídry výzkumu a inovací,“ sdělil k zaměření konference Petr Dvořák. Profesor Dvořák je dále garantem prvého z pilířů Strategie: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje.

Inovační strategie ČR představuje především vizi, kam má naše republika v nejbližších dvanácti letech směřovat. Již implementovaná strategie by měla být vodítkem pro všechny segmenty státní správy s cílem vytvořit prostředí, které umožní posun naší země mezi nejvíce prosperující země, jež současně přijaly vědu, výzkum a inovace za klíčové národní priority.

Součástí strategie je i nově zaváděná značka The Czech Republic: The Country For The Future. Hlavním autorem Strategie je vicepremiér pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou vládní RVVI.

"Vítáme fakt, že se místopředseda vlády postavil do čela tvorby a realizace inovační strategie naší země. Pro Jihomoravský kraj je to šance na další rozvoj díky velké kumulaci vědeckovýzkumné infrastruktury a inovativních firem. Krajská hospodářská komora jižní Moravy dělá mnoho pro budování efektivní spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou s cílem urychlovat inovační cyklus,” uvedl v rámci setkání Michal Štefl.

Inovační strategie

Strategie zřetelně vytyčuje nové hlavní priority: ve sféře výzkumu, digitalizace, vzdělávání, infrastruktury, start-upů a dalších oblastech. Na její přípravě se podílel tým špičkových osobností z firemního prostředí, vědců, akademiků spolu s klíčovými představiteli resortů a vládních agentur. Česká republika má potenciál se umisťovat na vyšších místech v žebříčcích konkurenceschopnosti. Vzhledem ke znalostnímu potenciálu, historii, středoevropské lokalitě a dalším objektivně daným podmínkám vč. technologické orientace musíme umět zaujmout tím, co vyrobíme nebo vymyslíme. Proto je třeba, aby se rozvoj inovací stal celospolečenským tématem.

Hovoříme-li o změně struktury ekonomiky, o vyšší přidané hodnotě a potřebě dlouhodobého stabilního ekonomického růstu, má zde bezesporu podpora výzkumu a vývoje stěžejní roli, a to včetně nástrojů, jakými jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj.

Daňové odpočty na VaV

Cílem druhého z přednesených konferenčních témat bylo představení tzv. daňového balíčku – podstatných změn v daňových odpočtech na výzkum a vývoj, aby je mohli jednotně interpretovat podnikatelé, daňoví poradci a finanční správa. Prvním krokem ke snížení nejistoty daňových poplatníků, tedy firem, je novela. Toto vyhodnotila jako svůj hlavní úkol v loňském roce ustavená pracovní skupina při vládní RVVI, jejíž závěry se staly základem novely. Novela a její odůvodnění by měly firmám, ale i správcům daně přinést jasnější vodítka ve využívání tohoto nástroje.

"Česká republika by měla motivovat firmy v jejich inovačním úsilí a usnadňovat jim k tomu podmínky. Jen tak české firmy uspějí v konkurenčním prostředí a svůj úspěch budou moci státu vrátit v podobě vyšších daní. Jsme proto rádi, že to takto vnímají i vrcholní představitelé státní správy. Změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj jsou konkrétním příkladem kam systém směrovat - k zajištění vyšší míry jistoty a proklientského přístupu. Právě tak fungují odpočty v dalších vyspělých zemích,“ doplnil Bohuslav Čížek, zde přítomný ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz průmyslu patří jako největší zaměstnavatelský svaz v České republice mezi dlouhodobé zastánce odpočtů na výzkum, vývoj a inovace.

Firmy v České republice mohou už 14 let kromě dotací využít také tzv. nepřímou podporu. Výdaje na výzkum a vývoj lze uplatnit odčitatelnou položku od základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V roce 2017 tak učinilo 1 141 podniků, které si odečetly výdaje ve výši 13,3 mld. Kč a ušetřily tak 2,5 mld. Kč.

Další z tematických konferencí je plánována na září 2019 v Praze.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace


Oběma tématům se na portále věnujeme pravidelně. O daňových odpočtech jsme psali například zde zde. Přečtěte si také komentáře Martina BednářeZdeňky Březinové ze společnosti RESEA.

Novou inovační strategii představila vláda na začátku tohoto roku (psali jsme zde zde). Na našem portále se k ní vyjadřovali třeba Lukáš Kačena, Miroslav Janeček, Daniel Münich nebo Michal Pazour. Dočtete se o ní také v rozhovorech s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem a místopředsedou Akademie věd ČR Zdeňkem Havlasem.