facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise přidělila dvě miliardy eur na programy Evropské inovační rady

20. 3. 2019
Evropská komise přidělila dvě miliardy eur na programy Evropské inovační rady

Evropská komise se rozhodla navýšit podporu Evropské inovační radě (EIC) až do výše dvou miliard eur. EIC, která od roku 2018 funguje v prozatímní, pilotní fázi, nyní vyhlásila výzvu ve svém programu Pathfinder pro start-upy a malé a střední firmy. Výzva v investičním programu Accelator se očekává letos v létě.

Dne 18. 3. 2019 Evropská komise oznámila, že ve zbývajících dvou letech pilotní fáze (2019 - 2020) zvýší finanční prostředky na pokrytí dvou hlavních programů EIC až do výše dvou miliard eur. Výzva do prvního z nich, nástroje Pathfinder, jehož cílem je podpora pokročilých technologií, byla vyhlášena včera. Tematicky se orientuje především na umělou inteligenci, implantáty, „čistou“ energii a dekarbonizaci, nanometrologii a další. Více informací k výzvě naleznete zde.

Druhý finanční nástroj, Accelerator, se zaměří na podporu začínajících a malých a středních podniků ve fázi vývoje a rozšiřování inovací až do stadia, kdy mohou přilákat soukromé investice. V rámci tohoto nástroje budou mít podniky přístup ke kombinovanému financování (granty a vlastní kapitál) až do výše 15 milionů eur. Jeho spuštění se očekává v červnu tohoto roku.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas k tomu uvedl: „V případě Evropské inovační rady to není tak, že prostě jen dáváme peníze na stůl. Vytváříme celý inovační systém, který posune Evropu do čela strategických technologií a inovací, jež budou utvářet naši budoucnost v oblastech, jako jsou umělá inteligence, biotechnologie a energie s nulovými emisemi. Musíme se soustředit na potřeby inovátorů, protože ti budou vytvářet pracovní místa, přispívat k naší globální konkurenceschopnosti a zlepšovat náš každodenní život.“

Hledají se inovační lídři

Kromě navýšených prostředků se Evropská komise také rozhodla, že jmenuje 15 až 20 lídrů v oblasti inovací do poradního výboru rady EIC, jehož úkolem bude dohlížet na průběh pilotní fáze organizace. Inovátoři z nejrůznějších oblastí se na tyto pozice mohou hlásit až do 10. 5. 2019. Podmínky výzvy naleznete zde.

Evropská inovační rada také hledá první skupinu „vedoucích programů“ se špičkovými odbornými znalostmi nových technologií, aby na plný úvazek poskytovali praktickou podporu jednotlivým projektům. Výzva o jednotlivé pozice bude zveřejněna v nejbližší době. Obě změny tak navazují na širší reorganizační plán, který by měl transformovat strukturu Evropské inovační rady.

Širší inovační ekosystém

Evropská inovační rada je součástí širšího ekosystému, který Evropská unie zavádí s cílem poskytnout evropským firmám takovou podporu, aby se mohly stát lídry na světových trzích. EIC se v současné době nachází v dočasné pilotní fázi, ve které spojuje dosavadní programy na podporu inovací v Evropě (SME Instrument, Fast Track to Innovation a částečně i iniciativu Future and Emerging Technologies). Naplno začne EIC fungovat od roku 2021 v rámci příštího programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe. Evropská komise prozatím plánuje na její rozpočet vyčlenit deset miliard eur v rámci nového programu. Definitivní podoba rozpočtu ale stále není jistá.

Mezi další iniciativy například patří celoevropský program fondů rizikového kapitálu (VentureEU), investiční plán pro Evropu (EFSI), činnost Evropského inovačního a technologického institutu, akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů pro zlepšení přístupu k financování nebo návrh směrnice týkající se platební neschopnosti podniků.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise, ScienceBusiness