facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádají dne 14. března 2019 seminář na téma Judikatura Soudního dvora EU ve věci ochranných známek.

28. 2. 2019

ÚPV

Úřad vlády ČR zve zájemce na semináře k IS VaVaI 2.7.0 a k aplikaci VaVER (editační rozhraní), kde se účastníkům představí nově realizované změny v IS VaVaI, které jsou platné pro rok 2019.

25. 2. 2019

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR zve zájemce na semináře k IS VaVaI 2.7.0 a k aplikaci VaVER (editační rozhraní), kde se účastníkům představí nově realizované změny v IS VaVaI, které jsou platné pro rok 2019.

25. 2. 2019

Úřad vlády ČR

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. března 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát HR Award.

22. 2. 2019

JIC

Týden mozku 2019 je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Jednadvacátý ročník pořádá Akademie věd ČR letos v termínu od 11. do 17. března.

21. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Ake s názvem Brno Space Days 2019 představí na začátku března pestrou škálu aktivit pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se mohou těšit na semináře, přednášky pro veřejnost, hackaton i filmový festival. V rámci téměř desetidenního programu proběhne také seminář ECMWF AND Copernicus: Weather, Climate & Atmosphere from Space.

19. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR (GA ČR) pořádá v březnu 2019 v Praze, Brně a Plzni semináře pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2020.

18. 2. 2019

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR (GA ČR) pořádá v březnu 2019 v Praze, Brně a Plzni semináře pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2020.

18. 2. 2019

Grantová agentura ČR

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) pořádá seminář, který se zaměří na různé způsoby financování výzkumu a vývoje v soukromých firmách. Vystoupí zde zástupci Technologické agentury ČR i Technologického centra AV ČR. Akce se bude konat 5. března 2019.

18. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR (GA ČR) pořádá v březnu 2019 v Praze, Brně a Plzni semináře pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2020.

16. 2. 2019

Grantová agentura ČR