facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V pátek 22. února 2019 se konalo 343. zasedání Rady pro výzkum, vývoje a inovace (RVVI) za osobní přítomnosti jejího předsedy Andreje Babiše.

23. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Předseda vlády Andrej Babiš společně s ostatními aktéry slavnostně představil v úterý 18. 2. 2019 Inovační strategii České republiky 2019-2030 s mottem Czech Republic: The Country For The Future.

19. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

U příležitosti slavnostního představení Inovační strategie ČR do roku 2030 pořádá Úřad vlády ČR a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) konferenci s panelovou diskuzí za účasti některých klíčových představitelů českého výzkumného prostředí. Konference se bude konat v pondělí 18. 2. 2019 v Praze.

12. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Vláda Andreje Babiše schválila na svém jednání v pondělí 4. února 2019 nový strategický dokument, který má Česko dostat mezi nejvíce inovativní země Evropy. Namísto dosavadního „Land of Stories“ se bude Česká republika v zahraničí nově propagovat jako „The Country For The Future“.

6. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Vláda na svém jednání v pondělí 28. února 2019 vzala na vědomí studii Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR. Z ní vyplývá, že Česko disponuje špičkovým výzkumem v oblasti umělé inteligence a velkým potenciálem jejího rozvoje. Pod vedením ministryně průmyslu a obchodu by do konce dubna letošního roku měla vzniknout národní strategie pro tuto oblast.

30. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Země, které se rozhodly podporovat vědu, výzkum a inovace, patří dnes mezi ty nejvíce prosperující. Tak zní hlavní premisa nové Inovační strategie České republiky, na níž se podíleli členové RVVI v čele s jejím předsedou Andrejem Babišem, pracovníci veřejné správy a odborníci z řad akademiků i podnikatelů. Česká republika by se podle ní měla do roku 2030 zařadit mezi nejvíce inovativní státy světa.

29. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena výzkumné rady Technologické agentury ČR, Jana Hajiče, vyhlásil předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku či člena výzkumné rady za podnikatelský sektor.

26. 1. 2019

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením premiéra Andreje Babiše schválila ve středu 23. ledna 2019 na pravidelném zasedání klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. Ten by měl pomoci Česko zařadit mezi nejinovativnější země Evropy.

24. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Posun České republiky k produkci s vyšší přidanou hodnotou je závislý na investicích do výzkumu a vývoje. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě považuje oblast výzkumu a vývoje za svou prioritu. Proto si nechal vypracovat u Technologického centra AV ČR studii, z které plynou návrhy na úpravy systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, aby se firmy mohly snadněji posouvat k výrobě s vyšší přidanou hodnotou a produkcí finálních výrobků.

23. 1. 2019

Svaz průmyslu a dopravy

„Bez kvalitního hodnocení není efektivní řízení a dostatek špičkových výsledků. Ve vědě to platí dvojnásob,“ uvádí Daniel Münich v anotaci své přednášky s názvem „Hodnocení vědy v Česku: nekonečná odysea", která proběhla v úterý 15. 1. 2019 v rámci zasedání Učené společnosti ČR. Jejím tématem byla role bibliometrie a její (ne)správné využívání při hodnocení výsledků vědy v Česku.

18. 1. 2019

Vědavýzkum.cz