facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy srdečně zve na třetí výroční setkání řešitelů projektů v programu Primus s názvem "Primus Day", které se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina.

10. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá v úterý 21. ledna 2020 v Praze České inovační fórum, na němž mimo jiné ministr Karel Havlíček představí hospodářskou vizi ČR a plán investic.

10. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky dne 5. 2. 2020 pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

7. 1. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

První setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON v roce 2020 se uskuteční ve středu 8. ledna v Brně. Tématem jsou zkušenosti a očekávání ze spolupráce firem s výzkumnými organizacemi a univerzitami.

5. 1. 2020

Masarykova univerzita

Společnost alevia pořádá v úterý 8. 12. 2020 v Praze workshop na téma Právní rámec výzkumu a vývoje.

1. 1. 2020

alevia

Společnost alevia pořádá v úterý 15. 9. 2020 v Praze workshop na téma Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné organizaci.

29. 12. 2019

alevia

Společnost alevia pořádá v úterý 16. 6. 2020 v Praze workshop na téma Projektové řízení ve výzkumu a vývoji.

28. 12. 2019

alevia

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci se spolkem Transfera.cz pořádá 8. Národní konferenci transferu, která se uskuteční 2. 6. - 4. 6. 2020 v Brně. Hlavní program proběhne v Hotelu Atlantis u Brněnské přehrady. Již nyní je možné se registrovat.

25. 12. 2019

CDV

Inovační centrum Ústeckého kraje pořádá dne 28. ledna 2020 akci, která představí zkušenosti, praktické návody a úspěšné příklady inovací ve firmách, se zaměřením na spolupráci s výzkumnými organizacemi.

22. 12. 2019

ICUK

Společnost alevia pořádá v úterý 17. 3. 2020 v Praze workshop na téma Popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje.

18. 12. 2019

alevia