facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

První průmyslový „IoTea“ hackathon se uskuteční v termínu 8. – 9. března 2019 v co-workingovém prostoru Business Link v pražských Holešovicích. Inovátorského hackathonu se mohou zúčastnit nadšenci zapálení do internetu věcí, práci s daty v průmyslu a chytrých technologií vůbec.

11. 2. 2019

EY Česká republika

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 7. března 2019 seminář zaměřený na získání základních informací o označeních původu a zeměpisných označeních.

8. 2. 2019

ÚPV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 28. února 2019 informační den k 6. národní výzvě INTER-EUREKA a mezinárodní výzvě Eurostars-2.

8. 2. 2019

MŠMT

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 21. února 2019 seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

7. 2. 2019

ÚPV

Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Akademií věd ČR pořádá konferenci Women in Science, na které vystoupí přední britské a české vědkyně a vědci včetně Jocelyn Bell Burnel, objevitelky pulsarů. Konference se bude konat 5. března 2019 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze.

6. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Česko-německý fond budoucnosti pořádá dne 22. března 2019 v německém Lipsku kontaktní setkání, jehož cílem je svést dohromady nové a potenciální zájemce o realizaci česko-německých projektů v oblastech kultura, vzdělávání a občanská společnost. 

4. 2. 2019

Česko-německý fond budoucnosti

Ve dnech 14. a 15. března 2019 se ve Vídni uskuteční již pátý ročník konference International B2B Software Days věnované budoucnosti digitálního byznysu. Akce je určena firmám a vědecko-výzkumným institucím, které mají zájem o technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci.

30. 1. 2019

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020, který se bude konat 8. března 2019 v Praze. Seminář bude možné sledovat i online.

26. 1. 2019

TC AV ČR

Americká chemická společnost pořádá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT v Praze konferenci zaměřenou na problematiku publikování v odborných časopisech. Akce je určena především pro studenty a doktorandy oborů z oblasti chemie, biologie a příbuzných věd. Mluvčí představí tipy k publikování, zvýšení hodnocení v peer review a přinesou novinky k programu SciFinder.

25. 1. 2019

NTK

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. února 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát Metodika 2017+ a nastavení odměňování vědců. 

25. 1. 2019

JIC