facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více než 108 miliard korun. Celkově je k dispozici 75 miliard. Jaké výsledky má v tomto mezičase kromě velkého zájmu oprávněných žadatelů?

18. 7. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 30. 6. výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Nyní zveřejnilo aktualizovanou verzi výzvy, která prodlužuje maximální délku trvání projektu z původních 36 měsíců na 51 měsíců.

14. 7. 2017

MŠMT

Agentura pro podnikání a inovace (API) vydala výroční zprávu za první půl rok svého fungování. Zpráva poskytuje detailní přehled uskutečněných programů, výzev, podaných projektů a alokovaných financí.

13. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 12. 7. 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy první veřejnou soutěž  podprogramu INTER-INFORM (LTI18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

13. 7. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

12. 7. 2017

MŠMT

Motivační ceny Horizon Prizes vypisuje Evropská komise za účelem řešení konkrétních problémů. Ty aktuální zahrnují technologii převodu digitálních dat pro nevidomé nebo chytré technologie, které monitorují stav vodních zdrojů.

9. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy srdečně zve na seminář pro žadatele – Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF, který se bude konat dne 25. 7. 2017 v Praze.

7. 7. 2017

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 30. 6. 2017 nové výzvy v dotačních programech Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

7. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. července 2017 vyhlásilo veřejnou soutěž (VES18RF) ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci podprogramu INTER-ACTION (LTARF18) pro podávání projektů zaměřených na česko-ruskou spolupráci.

4. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v pátek 30. června 2017 výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení v letech 2018 - 2020. Na společný projekt lze získat až 75 000 eur. Žádosti jsou přijímány do konce srpna.

3. 7. 2017

alevia