facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nástroj SME instrument, který pomáhá malým a středním podnikům překlenout období mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh, stále roste, a to již čtvrtým rokem. Evropská unie takto podpořila inovativní podniky již více než jednou miliardou eur. Do České republiky z této částky putovalo pouze necelých čtyři a půl milionů eur.

28. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Výroční cena Discovery za inovativní počin v oblasti biomedicíny je udělována společností Novartis. Cena je určená výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

26. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Výběrová komise Řídicího orgánu OP VVV na základě připomínek žadatelů opětovně projednala dvě žádosti podané ve výzvě č. 02_16_025 Předaplikační výzkum, které dříve nebyly doporučeny k financování s ohledem na výsledný počet bodů z fáze věcného hodnocení a pravidla pro výběr žádostí stanovená výzvou. Obě žádosti byly s výhradou doporučeny k financování.

25. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

The Holberg Prize je mezinárodní norská cena udělovaná vědeckým pracovníkům v sociálních a humanitních vědách, umění, právu a teologii za mimořádný vědecký počin. Uzávěrka přihlášek je 15. června 2018.

24. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl schválen záměr realokovat 52 milionů EUR mezi prioritními osami. MŠMT nyní požádá o schválení tohoto kroku také Evropskou komisi, jejíž souhlas je nezbytný. Díky realokaci budou například podpořeny všechny projekty zařazené do zásobníku výzvy Excelentní výzkum.

22. 5. 2018

MŠMT

Evropská komise otevřela dvě nové výzvy na podporu a budování výzkumných institucí a infrastruktur s celkovým rozpočtem až 30 milionů eur. Jedná se o výzvy TWINNING a TEAMING Phase 2. Uzávěrka přihlášek je do 15. 11. 2018.

21. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 16. 5. 2018 schválila vláda dva nové programy podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 a KAPPA. Program DELTA 2 navazuje na úspěšný program spolupráce se zahraničními agenturami DELTA. Program KAPPA je zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

19. 5. 2018

TA ČR

Autoři diplomových prací z českých i slovenských univerzit se mohou hlásit do devátého ročníku prestižní soutěže IT SPY. Ta každoročně vybírá ty nejlepší projekty v oboru IT, které na české a slovenské akademické půdě vznikly. Vítěz získá 1000 eur na další rozvoj projektu.

19. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 16. 5. 2018 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE (LT), podprogramu INTER-COST (LTC), jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

17. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky dne 15. 5. 2018 vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu. Přihlášky je možné podávat do 28. 6. 2018.

16. 5. 2018

GA ČR