facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Blíží se uzávěrka žádostí o přístup do laboratoří Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC). Výzkumníci z řad soukromých firem i výzkumných organizací tak mohou využít laboratoře v belgickém Geelu a německém Karlsruhe.

18. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů. V nové výzvě nastanou některé změny - například bude zavedena role aplikačního garanta.

16. 8. 2018

TA ČR

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace Fast Track to Innovation, který má podpořit mimořádné inovativní projekty zejména malých a středních podniků. Podporu získá 14 špičkových projektů, přičemž každý z nich obdrží přibližně 2 miliony EUR. Dvou projektů se účastní i Češi z Českého vysokého učení technického v Praze a také z Fakultní nemocnice Ostrava.

15. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Bruselská univerzita Université libre de Bruxelles (ULB) otevřela nový mezinárodní program IF@ULB, který podpoří čerstvé absolventy doktorských studijních programů prostřednictví postdoktorandských stáží ve všech oblastech výzkumu. Uzávěrka první výzvy k podávání žádostí je 15. října 2018.

14. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Každoroční schvalování pracovního programu Evropské výzkumné rady (ERC), podle kterého jsou vyhlašovány grantové výzvy na podporu excelentní evropské vědy, nabírá letos již dvouměsíční zpoždění. V důsledku toho budou některé výzvy na rok 2019 otevřeny později a zkrátí se i lhůta pro podávání přihlášek.

10. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Univerzita Karlova a Masarykova univerzita podaly nejvíce žádostí do 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Do soutěže bylo přihlášeno celkem 362 projektů – o čtvrtinu více než v podzimním prvním kole.

8. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. září 2018 pořádá v Praze národní informační den k programu INTER-EXCELLENCE, konkrétně k páté výzvě v podprogramu INTER-EUREKA.

8. 8. 2018

MŠMT

K výročí 350 let od svého založení vyhlásila společnost Merck výzvu na podporu základního průlomového výzkumu v oblastech, které považuje za klíčové pro budoucnost. Merck poskytne vybraným uchazečům grant až 350 tisíc eur za rok. Uzávěrka přihlášek je do 15. 8. 2018.

7. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

John Maddox Prize je cena udělovaná na počest britského biologa a zaníceného obránce vědy Johna Maddoxe. Cena je určena pro lidi, kteří se svou prací snaží přiblížit vědu veřejnosti. Uzávěrka nominací je 13. srpna 2018.

5. 8. 2018

ERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

3. 8. 2018

MŠMT