facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

4. 4. 2018

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu Národní centra kompetence 1. Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018.

3. 4. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci.

2. 4. 2018

MŠMT

Skupina grantových projektů GA ČR „Podpora ERC žadatelů“ je určena řešitelům juniorským grantů GA ČR ze všech vědních oborů. Ti díky ní mají možnost vycestovat na pracoviště, kde se podobný projekt podpořený ERC již řeší.

1. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Česko-německý fond budoucnosti je organizace, která podporuje projekty, jež prohlubují vztah mezi Českem a Německem, zejména v oblasti kultury a historie. Fond kromě jiného nabízí možnosti žádat o studijní stipendia, či o prostředky na pořádání odborných konferencí a vydávání odborných publikací.

31. 3. 2018

Česko-německý fond budoucnosti

Do 16. dubna 2018 je možné podávat žádosti o tzv. Installation Grants, které vyhlašuje EMBO (European Molecular Biology Organization), nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z oblasti life sciences.

26. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Kancelář izraelského předsedy vlády spolu s izraelským Ministerstvem pro vědu a technologie a nadací Keren Hayesod-UIA vyhlásily výzvu k zasílání nominací kandidátů na cenu udělovanou za globální inovace nebo vědecký či technologický průlom v oblasti alternativních paliv v dopravě. Uzávěrka podávání nominací je 31. května 2018.

24. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

V rámci programu Horizont 2020 byla otevřena výzva M-ERA.NET Call 2018, v níž je možné získat také finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů eur určených na podporu projektů zaměřených na materiálové vědy.

18. 3. 2018

TA ČR

Dne 15. 3. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF II) v prioritní ose 2. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2018.

16. 3. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Akademií múzických umění pořádá dne 27. března 2018 v Praze informační schůzku s názvem Společenské vědy, humanitní vědy a umění v inovacích k připravované druhé veřejné soutěži v programu ÉTA.

16. 3. 2018

TA ČR