facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Většina tonerových kazet používaných po celém světě, tedy i v České republice, je původem z Asie, hlavně z Číny. Obsahují nebezpečné látky, nelze je zatím renovovat ani ekologicky likvidovat, jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví a devastují i přírodu. Tuzemští specialisté nyní testují, jak prášek z použitých kazet ekologicky zlikvidovat. Jejich aktuální výsledky vypadají velmi nadějně. Zcela jasno mají mít do tří let.

14. 6. 2024

NCK BIOCIRKL

Významný růst počtu výstupů z transferu znalostí a výnosů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje zejména na veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR byl podpořen finanční dotací na zakládání a další rozvoj center transferu technologií z prostředků evropských strukturálních fondů a z programů TA ČR.

13. 6. 2024

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o novém dokumentu programu Horizont Evropa, o komuniké ministerské konference v Tiraně i další edici školení projektových manažerů zemí V4. Podělíme se také o zážitky a dojmy ze dvou červnových akcí.

13. 6. 2024
CZELO
Array
(
)

Má vlastní výzkumnou skupinu, je laureátem prestižní ceny Neuron pro nadějné vědce a držitelem českého ERC grantu, kterým česká vláda podporuje výzkumné projekty, které uspěly v hodnocení Evropské výzkumné rady s nejlepším hodnocením, ale již na ně nevystačily finance z unijních fondů. 

12. 6. 2024

Propojení užitečného s krásným. Tak by se dal ve zkratce popsat výzkum vědců z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO, kteří zaměřili svoji pozornost na počítačové viry, červy a další typy software navržené k poškození, narušení či neoprávněnému přístupu k počítačovým systémům.

12. 6. 2024

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Portál Vědavýzkum.cz vám přináší druhou část srovnání přehledu podmínek grantů pro začínající vědce, které často představují důležitý mezník v životě mladých výzkumníků. Úspěšní uchazeči se s námi dále podělili o bližší informace při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.

11. 6. 2024
Granty a dotace
Array
(
)

Proměnit odpadní plasty a oxid uhličitý na vodík a další užitečné chemické látky využitelné v chemickém nebo petrochemickém průmyslu umožňuje nový třístupňový proces, který navrhli a ověřili vědci z Institutu environmentálních technologií (IET) VŠB-TUO ve spolupráci s kolegy z Univerzity Friedricha Alexandera v německém Erlangenu.

11. 6. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Marek Ženíšek (TOP 09) byl ve čtvrtek 16. 5. 2024 jmenován ministrem pro vědu, výzkum a inovace. Myslí si, že svou novou agendu dovede nahlédnout s odstupem a rozhodnout se, na čem má smysl trvat a z čeho ustoupit. V rozhovoru se detailněji vyjadřuje k problematickým místům nového zákona a ke svým dalším prioritám. Za důležité považuje, aby se instituce nebály vyjít za lidmi a prezentovat svou práci.

10. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. Polovinu celkového počtu jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil Regionálnímu technologickému institutu Fakulty strojní (RTI FST). Pět z nich mají společně na kontě manželé Miroslav a Ivana Zetkovi, kteří se věnují technologiím obrábění a kovové aditivní výroby.

10. 6. 2024

Západočeská univerzita v Plzni

V době ledové mohly hydrotermální prameny sehrát klíčovou roli pro přežívání teplotně náročných druhů ve vyšších zeměpisných šířkách. K tomuto zjištění dospěl mezinárodní tým vědců vedený pracovníky z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a České geologické služby, na studii se podíleli i vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

9. 6. 2024

Univerzita Karlova