facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Názory a komentáře

Názory a komentáře

Jan Hladký z Ústavu informatiky Akademie věd ČR a zakládající člen neformální iniciativy Sustainable Academy pro udržitelnost na Akademii věd ČR se ve svém článku věnuje akademické mobilitě a internacionalizaci. Jaká jsou úskalí mobility a proč je třeba od sebe oddělit pojem mobility a internacionalizace? 

7. 3. 2022

Jan Hladký

Hlavním tématem letošní konference 5. národní den velkých výzkumných infrastruktur (na půdě MU, respektive CEITEC MU proběhla také její edice v roce 2017) bylo financování. Není divu, protože současný rámec financování doběhne na konci roku 2022 a je zapotřebí rozhodnout, jak bude financování infrastruktur vypadat v nadcházejících letech.

3. 3. 2022

Ondřej Hradil

Do začátku historicky druhého českého předsednictví v Radě EU zbývá méně než pět měsíců. Jedná se o velmi prestižní příležitost pro naši zemi, kdy můžeme na mezinárodní scéně prokázat jak své organizační schopnosti, tak politickou vyzrálost. Velmi vítám jednoznačnou politickou podporu předsednictví ze strany vlády Petra Fialy, která je základní podmínkou úspěchu.

8. 2. 2022

Martina Bareš

Motivace je zásadní podmínkou tvořivosti člověka bez ohledu na jakoukoliv činnost. Pochopitelně to platí i ve vědě. Nebýt přirozené a někdy až dětinské zvědavosti a zvídavosti vědců, nikdy by nevznikla dlouhá řada objevů, nápadů a vynálezů.

3. 2. 2022

Martin Fusek

Probíhající pandemie a s ní související společenská krize s sebou přinášejí v řadě ohledů bezprecedentní zviditelnění řady vědeckých oborů i konkrétních vědců a vědkyň. Samotná krize a její zvládání či nezvládání znovu rozvířily diskusi o tom, jaká věda může pomoci zlepšit schopnost společnosti vyrovnat se s krizemi.

2. 2. 2022

Psychologický ústav AV ČR

I za běžných okolností psychicky náročné doktorské studium bylo v posledních dvou letech ještě ztíženo vývojem pandemické situace. Kromě běžných dopadů jakými jsou stres nebo negativní vliv sociální izolace se jedná o problémy specifické pro akademickou sféru, například setkávání s kolegy nebo výjezdy na mezinárodní konference.

31. 1. 2022

Univerzita Karlova

České firmy, obce i řada dalších organizací včetně těch výzkumných měly loni začít čerpat finance z balíku více než 700 miliard korun evropských dotací – ale nedočkaly se. Zpoždění přitom může ohrozit čerpání fondů EU určených pro Česko, například na investice do digitalizace, inovací nebo zlepšení životního prostředí. Kde se stala chyba?

28. 1. 2022

Dotace.eu

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR a 1. místopředseda Učené společnosti ČR reaguje na programové prohlášení nové vlády. Mluví o vládních slibech v oblasti lidských zdrojů, transferu znalostí či míry administrativní zátěže. Pojmenovává i několik nedostatků, jako je například dle něj nevhodné nastavení poměru institucionálního a účelového financování výzkumných organizací.

13. 1. 2022

Libor Grubhoffer

Naďa Witzanyová ve svém komentáři vysvětluje na základě své zkušenosti, jak by mohlo sjednocení procesních pravidel poskytování účelové podpory snížit administrativní zátěž poskytovatele i příjemce a současně poskytnout státu možnost efektivně řídit systém poskytování účelové podpory ve vědě, výzkumu a inovacích.

3. 1. 2022

Naďa Witzanyová

Všechno je jednou poprvé, pro mne je to nyní živé vystoupení v Událostech, komentářích ČT 24. V době adventní, místo večerního klidu s lineckým u trouby, jsem byla požádána reagovat na recept guvernéra ČNB, jak zachránit technologický vývoj českého průmyslu.

23. 12. 2021

Hana Kosová