Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Vláda Andreje Babiše na svém jednání dne 31. ledna 2018 odvolala Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a na jeho místo jmenovala Vladimíra Maříka, který je významným vědcem v oblasti aplikovaného výzkumu a všeobecně uznávaným odborníkem v oboru umělé inteligence.

1. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Výsledky ročního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrdily nejen pokles výdajů na oblast výzkumu a vývoje (VaV), ale zaznamenaly i mírné snížení počtu zaměstnanců a pracovišť. Data navíc poskytla zajímavé mezinárodní srovnání.

29. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Za deset let svého fungování přijala Evropská výzkumná rada (ERC) téměř 67 tisíc grantových přihlášek a podpořila 7 800 špičkových vědeckých projektů. Česká účast i úspěšnost v těchto prestižních grantech je zatím bohužel poměrně nízká,  jak ukazuje nová vizualizace, kterou zpracovalo Technologické centrum AV ČR.

25. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala nový policy brief popisující základní výzvy, které s sebou přináší digitalizace a transformace průmyslu. Ke klíčovým tématům, kterými se evropská politika bude muset v budoucnu zabývat, patří zejména důležitost informačních technologií, revoluce v datech a datovém managementu či proměna pracovního trhu. Dokument přináší také doporučení, jak by na změnu měla evropská politika zareagovat.

18. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Tertiary Education & Research Institute (TERI) pořádá dne 20. září 2018 první ročník odborné konference na téma Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 16. února 2018.

18. 1. 2018

alevia

Minulý týden byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zřízeny dva podvýbory, které se budou zabývat problematikou vědy, výzkumu a vývoje a vysokých škol. Jedná se o Podvýbor pro vědu a vysoké školy a Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace.

15. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Vláda ČR dne 3. ledna 2018 schválila „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“. Týká se širokého spektra témat v oblasti výzkumu, vývoje a inovací včetně genderové rovnosti, popularizace vědy i problematiky doktorandského studia.

10. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Dne 8. ledna 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Oblasti vědy a výzkumu se věnují tři odstavce.

9. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2016 částky bezmála 28 mld. korun a tvořily tak druhý největší zdroj financování výzkumu v ČR. Nejvíce prostředků u nás dlouhodobě vynakládá podnikatelský sektor. Český statistický úřad (ČSÚ) vydal na konci minulého roku publikaci o přímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje.

4. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 331. zasedání schválila konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016. Výsledky byly zveřejněny dne 21. prosince 2017.

22. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce