facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Předseda Technologické agentury ČR letos obhajuje své druhé funkční období. Zeptali jsme se ho, na co je v agentuře hrdý, co se během jeho čtyř let v čele agentury povedlo a jak vidí budoucí směr organizace.

15. 5. 2022

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Společně budou vyvíjet a vyrábět přípravky na léčbu hned několika druhů rakoviny.

15. 5. 2022

Akademie věd ČR

Desátý ročník VědaFestu se uskuteční již 22. června 2022 po dlouhé době opět jen naživo. V jubilejní jednodenní akci na Kulaťáku se znovu spojí vědecké instituce napříč republikou a stejně jako v předešlých ročnících ukážou, že různé způsoby prezentace vědy mají svůj nezastupitelný význam.

15. 5. 2022

VědaFest

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“. 

15. 5. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vědkyně Petra Szeszula, alumna Univerzity Karlovy, která bádala i na renomovaném Karolinska Institutet ve Stockholmu, opustila akademické prostředí, aby mohla zakládat biotechnologické startupy. Pěstuje i „minimozky“ a chce řešit výzvy, jež mají přímý dopad na lidské životy.

14. 5. 2022

Univerzita Karlova

V Paříži byl za účasti zástupců Evropské komise, jejích agentur i národních ministerstev pro výzkum, zdraví a životní prostředí slavnostně zahájen projekt PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek. Zapojí se do něj i české instituce.

14. 5. 2022

Masarykova univerzita

Evropské dny výzkumu a inovací jsou každoroční stěžejní akcí Evropské komise v oblasti výzkumu a inovací, která spojuje tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a veřejnost, aby diskutovali a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Akce letos proběhne on-line ve dnech 28. a 29. září.

14. 5. 2022

Evropská komise

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity nabízí od 18. do 22. července další ročník stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Těšit se můžete na témata týkající se řízení objektů, ochrany duševního vlastnictví, právní problematiky, komercializace, marketingu a další témata v rámci transferu technologií.

14. 5. 2022

Masarykova univerzita

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s. zvou na další ročník mezinárodní odborné konference PLASTKO 2022. Dvoudenní konference se bude konat ve dnech 21. - 22. 9. 2022. 

13. 5. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Na první konferenci Czexpats in Science si pamatuju, jako by to bylo včera. Po čtyřech letech doktorátu, který nikam nevedl, jsem byla psychicky vyčerpaná a pomalu se začala smiřovat s myšlenkou, že s vědou skončím. 

13. 5. 2022