facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Dne 11. června publikovala moje kolegyně Kristýna Veitová na Facebooku NKC – gender a věda post týkající se eseje Tomáše Hudlického z Brock University, která se věnuje faktorům, které ovlivňují rozvoj oboru organické syntézy. Post vyvolal značný ohlas a ukazuje na úroveň diskuse o genderové nerovnosti a předsudcích v českém akademickém prostředí. O co tedy jde?

16. 6. 2020

Marcela Linková

Nejnovější podrobnosti o návrhu evropského rozpočtu přinesly nepříjemné zprávy pro budoucí výzkumný program Horizon Europe. Tomu se mají oproti předchozímu návrhu snížit prostředky o 3,2 %. Polepší si naopak Evropská rada pro inovace (EIC) a aplikovaný výzkum ve zdravotnictví, digitalizaci nebo klimatologii. Podpora půjde z krizového fondu EU vytvořeného v reakci na koronavirovou pandemii.

16. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Specialista se zaměřením na protipožární ochranu materiálů a budov na katedru zpracování dřeva a biomateriálů.

16. 6. 2020

Místo výkonu: Praha

Czech University of Life Sciences Prague (CULS), Faculty of Forestry and Wood Sciences, is inviting Specialist focusing on fire protection of materials and buildings.

16. 6. 2020

Place of work: Prague

Podle nového výzkumu Psychologického ústavu AV ČR mají vedoucí kateder a týmů ve STEM i SSH oblasti podobně pragmatický postoj k systému hodnocení a financování vědy a uplatňují obdobnou manažerskou logiku výkonu a odměny. Mají však diametrálně odlišné podmínky pro její uplatňování.

15. 6. 2020

Kateřina Cidlinská, Kateřina Machovcová, Kateřina Zábrodská a Jiří Mudrák

Ve středu 24. června 2020 pořádá Institut Equilibrium konferenci s názvem Hledání české cesty I. , jejímž tématem je zkoumání pravidel vyváženého rozvoje společnosti a hledání dynamické rovnováhy. Konference se koná v Praze v Claryon Congress Hotel Prague.

15. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020.

15. 6. 2020

Technologické centrum AV ČR

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent se zaměřením na protipožární ochranu materiálů a budov na katedru zpracování dřeva a biomateriálů.

15. 6. 2020

Místo výkonu: Praha

Jeden z nejprestižnějších světových medicínských žurnálů The Lancet se ocitl uprostřed globálního skandálu. Článek, který vyvrací terapeutické účinky hydroxychlorochinu na onemocnění COVID-19, vychází z podezřelých dat s nejasným původem. Časopis nyní začal výzkum znovu prověřovat.

14. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Extrémní klimatické jevy jako dlouhotrvající sucho nebo přívalové srážky se vyskytují kvůli probíhající klimatické změně častěji než kdy dříve. Úzce s nimi souvisí i výkyvy v kvalitě odpadní vody vypouštěné z tuzemských čistíren do řek a okolního prostředí. Reakcí na tento problém je nový inteligentní IT systém, jenž vyvíjejí odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s kolegy z Českého vysokého učení technického a z průmyslu. 

14. 6. 2020

VŠCHT Praha