facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo dubnové číslo Informačního zpravodaje OPIK, ve kterém se věnuje mimo jiné i shrnutí klíčových statistik z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) za rok 2021. Přečtěte si, kolik peněz bylo firmám proplaceno, kolik bylo podáno žádostí, či jak dlouhá byla doba jejich administrace.

7. 5. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více než tisícovka mladých vědců měla za posledních dvacet let možnost si během netradiční konference Interdisciplinary meeting of young life scientists otestovat své sociální dovednosti. Úspěšný vědec totiž nepotřebuje mít pouze expertní znalosti; musí také umět mluvit a jednat s lidmi, říká k již 21. ročníku akce její zakladatel Martin Fusek.

7. 5. 2022

ÚOCHB AV ČR

Asociace inovačního podnikání ČR vyhlašuje 27. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022. 

7. 5. 2022

Asociace inovačního podnikání ČR

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 2. června 2022 on-line Informační den k Akcím Marie Skłodowska-Curie COFUND (Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa.

7. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Projekt Bridge2HE pořádá 19. května 2022 on-line partnerskou burzu, jejímž cílem je najít projektové partnery pro výzkumné mise v novém rámcovém programu Horizon Europe.

7. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Evropská komise zve na 19. ročník Annual Research Conference s podtitulem How to turn green in the European way, která se bude konat ve dnech 20. až 21. září 2022. Do 15. května 2022 se mohou mladí vědci přihlašovat k prezentaci své výzkumné práce.

7. 5. 2022

Evropská komise

Cílem nově založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.

6. 5. 2022

ÚOCHB AV ČR

V loňském roce na Univerzitě Karlově proběhl audit rovných příležitostí. Cílem bylo zanalyzovat situaci na univerzitě a poskytnout data pro plán genderové rovnosti, který je od letošního roku nutnou podmínkou pro zisk grantů nejen z evropských schémat. Co vyplývá z auditu?

6. 5. 2022

Univerzita Karlova

Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách nabídne kromě Plenárních sekcí také Paralelní sekce a Paralelní témata. Zabývat se budou tím, jak výzkumné infrastruktury pomáhají čelit velkým společenským výzvám. 

6. 5. 2022

ICRI 2022

V souvislosti s ukončením členství jednoho člena vědecké rady Grantové agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena vědecké rady GA ČR.

6. 5. 2022

RVVI