facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Od 28. září do 4. října 2020 proběhne již 5. ročník Týdne inovací ČR 2020. Hlavní událost celé akce se bude konat v úterý 29. září v prostorách pražského Fora Karlín. Po celý týden je pak připraveno více 100 doprovodných událostí po celém Česku.

5. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) si uvědomuje potřebu financování a podpory začínajících vědců. Proto pro ně také připravuje grantové soutěže, které jim umožní nastartovat jejich vědeckou kariéru. Článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu publikovaný 2. 7. 2020 na portále Vědavýzkum.cz je sdílením osobních zkušeností se získáváním financování výzkumu. Některá tvrzení týkající se GA ČR se ale nezakládají na faktech.

4. 7. 2020

Skupina Riocath ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vyvinula unikátní stěrový set k samoodběru vzorků na testování COVID-19 a dalších podobných nemocí pandemického charakteru. Podstatně snižuje riziko kontaminace vzorku nebo nákazy zdravotnického personálu.

4. 7. 2020

RIOCATH a ÚOCHB

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 1. července 2020 vyhlásilo Výzvu programu podpory Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK).

4. 7. 2020

MPO

V prostorách Francouzského institutu v Praze byly ve čtvrtek 2. července 2020 již po šestadvacáté předány ceny Francouzského velvyslanectví, které jsou každoročně udělovány mladým talentovaným vědcům. K tradičním šesti oblastem letos přibyla ještě cena sedmá, udělovaná za výzkum v oblasti životního prostředí.

3. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost Times Higher Education nedávno zveřejnila nový žebříček čtyř set čtrnácti univerzit založených před méně než padesáti lety. První místo letos znovu obhájila The Hong Kong University of Science and Technology. Své zástupce má v žebříčku také Česko – umístilo se v něm celkem pět tuzemských škol, o dvě více než v minulém roce.

3. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Dva největší partneři brněnského konsorcia CEITEC, vědecko-výzkumná centra CEITEC Masarykovy univerzity (MU) a CEITEC Vysokého učení technického v Brně (VUT), podepsali spolu s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest memorandum o porozumění. Partneři svým podpisem formálně potvrdili zájem zasazovat se o podporu domácích i zahraničních investic do inovací vycházejících z výsledků české vědy a výzkumu.

3. 7. 2020

CEITEC

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer / Projektová manažerka aplikovaných projektů.

3. 7. 2020

Místo výkonu: Praha

Reprezentativní průřez tématy, kterými se aktuálně zabývají vědci Mendelovy univerzity v Brně, si můžete prohlédnout na výstavě pod širým nebem. Tu ve čtvrtek 2. července v 15:00 slavnostně otevře vernisáž na Moravském náměstí v centru Brna.

2. 7. 2020

MENDELU

Výroční hodnocení inovačního výkonu jednotlivých zemí pro rok 2020, European Innovation Scoreboard 2020, ukazuje, že Evropa v oblasti inovací i nadále roste. Postupně dohání i Japonsko. Česká republika však stále zůstává mezi mírnými inovátory pod hranicí průměru EU.

2. 7. 2020

Vědavýzkum.cz