facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Němečtí vědci mají stále přístup k článkům, které vydává nakladatelství Elsevier, přestože německé výzkumné instituce kolektivně neprodloužily s nakladatelstvím smlouvu. Elsevier teď podle časopisu Nature čeká, až se povede s Němci vyjednat celonárodní dohodu.

6. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Portál EuCalls.net zprostředkovává aktuální informace o vyhlášení či otevření dotačních příležitostí a různých nástrojů podpory, které poskytuje Evropská unie. Jde o největší databázi svého druhu. Umožňuje vyhledávat příležitosti podle oblastí zájmu, programů, časového období nebo blížících se uzávěrek.

5. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

V době od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 převezme Bulharsko předsednictví v Radě Evropské Unie. Během předsednictví se chce země věnovat budoucímu vývoji a podpořit principy průhledné a odpovědné politiky. Chce také EU více otevřít občanům. 

31. 12. 2017

ERA

Velká Británie v prosinci 2017 oznámila, že občané Evropské unie žijící na britských ostrovech budou moci v zemi zůstat i po odchodu země z EU v roce 2019. Časopis Science píše, že nová dohoda tak pomáhá uklidnit obavy britské vědecké komunity.

29. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

V prosinci 2017 vyšly nové žebříčky Eduniversal Business Schools Ranking a Financial Times European Business School 2017, které hodnotí obchodní vysoké školy v jednotlivých regionech světa. Z českých škol se umístila především Vysoká škola ekonomická v Praze.

27. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Až do 29. ledna 2018 lze podávat přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách (Aachen).

25. 12. 2017

Evropský parlament

Společné výzkumné středisko Evropské unie vydalo studii analyzující více než 2500 firem, které v minulém roce investovaly největší částky do výzkumu a vývoje. V EU se nejvíce investovalo do informačních a komunikačních technologií, pokles naopak zaznamenalo letectví, vesmírné technologie a obranný průmysl.

24. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Z analýz grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC), které připravil časopis Times Higher Education, vyplývá, že Švýcarsko a Velká Británie jsou nejúspěšnějšími zeměmi v získávání výzkumníků, kteří obdrželi ERC grant. Naopak nejméně úspěšná je Itálie.

15. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Společnost Altmetric vydala statistiku nejdiskutovanějších vědeckých článků v roce 2017. První místo zaujala studie, která vyvrací mýtus o pozitivním vlivu nízkotučné diety na úbytek tělesné váhy. Na druhém místě se umístil článek o duševním zdraví doktorandů.

14. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Nová studie autorů z předních světových univerzit ukazuje, že mezi znevýhodněnými skupinami obyvatel v USA je vysoká míra nevyužitého inovačního potenciálu. Jako klíčový nástroj inovačních politik státu proto doporučuje klást důraz na mentoringové programy, stáže či stipendia. Ty by mohly podíl inovací zvětšit až čtyřikrát.

11. 12. 2017

Vědavýzkum.cz