facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nové kontakty, zkušenosti, zpětnou vazbu od mentorů, 80 tisíc korun do startu podnikání a potenciál získání investice. K tomu kancelář na rok zdarma. To vše si pro vítěze devátého ročníku soutěže Podnikavá hlava připravil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící z řad úplných začátečníků i zkušených podnikatelů mohou své originální nápady přihlašovat od 1. března 2018.

28. 2. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Státní agentura pro rozvoj vzdělávání Lotyšské republiky (the State Education Development Agency Republic of Latvia) vyhlásila druhou výzvu pro podávání přihlášek na místa pro post-doktorandy v Lotyšsku “Post-doctoral Research Aid”.

28. 2. 2018

ERA

Grantová agentura ČR (GA ČR) dne 27. 2. 2018 vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních výzkumných projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Grantová agentura ČR dále plánuje vyhlášení první veřejné soutěže v rámci nové podpory excelentního výzkumu EXPRO v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018.

27. 2. 2018

GA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV k výzvě 02_16_19 Excelentní výzkum ze dne 8. 2. 2018, jehož předmětem byla žádost o podporu na projekt Výzkumného centra informatiky ČVUT (RCI) za více než 580 milionů korun. Komise projekt doporučila k financování (s výhradou), ale upozorňuje na riziko duplicit v projektu s již existujícím centrem ČVUT CIIRC.

25. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) zpracovala seznam fungujících projektů typu COFUND, ve kterých není zapojena Česká republika. V rámci těchto projektů je možné zvážit zapojení TA ČR, čímž by se otevřela možnost pro české subjekty zapojit se do výzev mezinárodní spolupráce vyhlašovaných v rámci těchto projektů. TA ČR spouští veřejnou anketu, která má za cíl zjistit zájem české odborné veřejnosti o zapojení se do těchto projektů.

24. 2. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 22. února 2018 výzvu Předaplikační výzkum pro ITI II v priortiní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Žádosti je možné podávat do 17. července 2018.

24. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) pořádá ve čtvrtek 1. 3. 2018 workshop, na kterém budou prezentovány informace k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě i k samotným podmínkám veřejné soutěže v programu Technologické agentury ČR EPSILON.

23. 2. 2018

MSIC

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje, že v rámci 6. veřejné soutěže programu DELTA, jejíž vyhlášení je plánováno na 6. 6. 2018, předpokládá mimo jiné podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací s partnery z čínské provincie Zhejiang (Če-ťiang).

22. 2. 2018

TA ČR

V pořadí již devátou výzvu projektů Proof-of-Concept (PoC) vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Jaroslav Miller. Zájemci mají možnost požádat až o jeden milion korun na podporu svých vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění.

21. 2. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2018. Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nově se i v programu EPSILON zavádí role tzv. aplikačního garanta známá již z programů ÉTA a THÉTA.

20. 2. 2018

TA ČR