facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Mezi deset projektů rozdělí více než 85 milionů korun.

5. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Celkem padesát čtyři evropských projektů získá podporu Evropské výzkumné rady (ERC) na komerční uplatnění na trhu. V letošní první výzvě Proof of Concept získala nejvíc projektů s velkým odstupem Velká Británie. Projekty z Česka mezi úspěšnými nejsou.

4. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-INFORM (LTI) se zahájením řešení projektů v roce 2019. Celkem 8 projektů si rozdělí dotaci ve výši 77 milionů Kč.

3. 5. 2019

MŠMT

Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo vyhlásilo v rámci podpory rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA) druhý ročník programu ERA-Fellowship na podporu pobytu na vědecké instituci nebo univerzitě v Německu. Přihlásit se můžete do 19. června 2019.

2. 5. 2019

TC AV ČR

Technologická agentura ČR informovala o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se plánuje na 12. června 2019.

29. 4. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje na 25. června 2019.

28. 4. 2019

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. dubna 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, který je zaměřen na podporu komercializace a využití výsledků VaV. Soutěžní lhůta končí 6. června 2019.

26. 4. 2019

TA ČR

Evropská komise vyhlásila novou cenu za největší pozitivní společenské dopady pro již ukončené výzkumné projekty z programu Horizont 2020 či ze 7. rámcového programu. Pět oceněných získá výhru v hodnotě 10 000 EUR.

24. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky již 5. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo 5 projektů.

23. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Německé ministerstvo pro vědu a vzdělání vyhlásilo další ročník soutěže pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje – Green Talents 2019. Cílem je podpořit nadějné vědce, kteří se zabývají udržitelným rozvojem napříč všemi možnými akademickými disciplínami.

20. 4. 2019

Vědavýzkum.cz