facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. Dne 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

10. 3. 2019

SIC

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 4. března 2019 vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

7. 3. 2019

MMR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvy na podávání návrhů společných česko-rakouských a česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2020-2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu mobility výzkumných pracovníků.

5. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. 2. 2019 výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Jejím hlavním smyslem je zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a podpořit rozvoj lidských zdrojů v této oblasti.

4. 3. 2019

MŠMT

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Nadace Experientia nabízí roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitě dle vašeho vlastního výběru.

1. 3. 2019

Experientia

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. Termín odevzdávání přihlášek k jednotlivým cenám je do 8. března 2019.

28. 2. 2019

Francouzský institut v Praze

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky druhé výzvy v programu ZÉTA. Ten se zaměřuje na zapojení mladých vědců a výzkumníků do aplikovaného výzkumu. Úspěšných projektů bylo v této výzvě celkem 121.

27. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky dne 22. 2. 2019 vyhlásila hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských, mezinárodních, standardních projektů a projektů EXPRO. Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků. Přihlašovat se je možné do 2. dubna 2019.

25. 2. 2019

Evropská komise

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 21. února 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podávání projektů ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

23. 2. 2019

MŠMT