facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy návrhů společných česko-německých výzkumných projektů. Uspěly čtyři projekty. Na dvou z nich se bude podílat Masarykova univerzita, jeden získala Univerzita Karlova. Podporu získá také projekt Institutu klinické a experimentální medicíny.

25. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Česká republika dlouhodobě rozvíjí spolupráci s Bavorskem v oblasti výzkumu, vývoje a vysokoškolského vzdělávání. Pro zájemce připravuje Česko-bavorská vysokoškolská agentura nejrůznější typy grantů a stipendií, které podpoří vědeckou činnost či mobilitu studentů a akademiků.

23. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Jaké možnosti nabízí program Horizont 2020 vědcům ze společenskovědních a humanitních oborů? Vyšla aktualizovaná publikace Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities, v níž jsou uvedeny aktuální možnosti financování výzkumných projektů.

21. 1. 2019

TC AV ČR

Řídicí orgán OP VVV vyzval výzkumné organizace k předkládání indikativních projektových záměrů strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání na programové období 2021 – 2027, jejichž předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč.

19. 1. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních česko-francouzských a česko-polských projektů. Ve spolupráci s Francií bylo vybráno patnáct projektů, česko-polských projektů bude podpořeno sedmnáct.

15. 1. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. 10. 2018.

12. 1. 2019

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů na základě smlouvy o bilaterální spolupráci s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.

11. 1. 2019

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) na rok 2019. Celková alokace výzvy pro vysoké školy je 6,8 miliardy korun. Výše dotace se skládá ze stabilizační složky doplněné o složku motivační, vypočtenou na základě výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+.

9. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Rakouská agentura pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2019.

9. 1. 2019

Grantová agentura ČR

Do čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu bylo podáno 266 návrhů projektů. Celkem 232 z nich splnilo podmínky a postupuje do dalšího hodnocení.

7. 1. 2019

MPO