facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 31. 10. 2018 výsledky veřejné soutěže VES18USA v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION se zahájením řešení projektů v roce 2019.

1. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost EY Česká republika pořádá ve dnech 24. a 25. ledna 2019 seminář k programu Horizont 2020: Jak napsat úspěšnou projektovou žádost.

1. 11. 2018

EY Česká republika

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 38 %.

30. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Dne 4. prosince 2018 se bude v prostorách Technologického centra AV ČR konat seminář pořádaný ve spolupráci s Research Executive Agency Evropské komise "Propojení výzkumu a podnikání: příležitosti v programu Horizont 2020".

29. 10. 2018

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin workshop určený podnikům, které plánují předložit svůj projekt do 1. nebo 2. fáze programu SME Instrument. V rámci workshopu bude možné konzultovat vlastní projektový záměr s přednášejícími.

28. 10. 2018

Technologické centrum AV ČR

Byl Váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace? Pak právě pro Vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 13. listopadu 2018 seminář a workshop k realizovaným projektům.

27. 10. 2018

Technologická agentura ČR

Blíží se uzávěrka přihlášek do nového ročníku Ceny Wernera von Siemense, která už přes 20 let oceňuje nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Letošní ročník přináší řadu novinek. Přihlášky je třeba odevzdat do 25. listopadu 2018.

26. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost enovation pořádá v úterý 4. prosince 2018 v Praze bezplatný seminář o daňových odpočtech na výzkum a vývoj v roce 2019. Akce se koná záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

26. 10. 2018

enovation

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výsledky výzvy ERC Synergy Grants na podporu spolupráce mezi výzkumnými týmy, pracovišti a vědními disciplínami. Mezi sedmadvaceti multilaterálními projekty uspěl také jeden s českou účastí.

25. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů v základním výzkumu s počátkem řešení v roce 2019.

24. 10. 2018

Grantová agentura ČR