facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Byl vyhlášen další ročník soutěže Nadačního fondu Neuron na podporu vědy - Expedice Neuron. Jedná se o unikátní příležitost pro vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Na výzkumnou expedici mohou získat až 1 000 000 Kč.

8. 9. 2018

NF Neuron

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 3. září 2018 čtvrtou veřejnou soutěž v programu TRIO. Žádost o podporu projektů aplikovaného výzkumu je možné podat nejpozději 31. října 2018.

5. 9. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že druhá veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu THÉTA bude vyhlášena 17. 10. 2018. Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru.

4. 9. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky prvního kola hodnocení výzvy Teaming II. Ta je zaměřena na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v programu Horizont 2020 na rozvoj výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. V prvním kole byly hodnoceny čtyři žádosti, tři z nich byly s výhradou doporučeny k podpoře.

3. 9. 2018
Granty a dotace
Array
(
)

Na začátku nového akademického roku lze žádat o některé zajímavé příležitosti k financování aktivit ve výzkumu a vývoji – jak na individuální, tak institucionální úrovni. Podívejte se, které to jsou.

2. 9. 2018
Granty a dotace
Array
(
)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze v tomto roce získala status EIT Food Hub a zapojila se do realizace aktivit Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti potravin (EIT Food). Jednou z nich je také soutěž o RIS Innovation Grants, které by měly podpořit vývoj nových produktů a služeb podporujících zdravější, udržitelnější a důvěryhodnější systém výroby potravin.

29. 8. 2018

TC AV ČR

Ministerstvo vnitra vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Lhůta pro podávání návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje je do 11. 10. 2018.

27. 8. 2018

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS III.

26. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Blíží se podzimní uzávěrky pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku.

25. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky 4. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo 8 projektů.

24. 8. 2018

MŠMT