facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

16. 7. 2019

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) zahájilo realizaci nového finančního nástroje v rámci programu Rizikový kapitál (OP PIK) za účelem podpory start-upů.

7. 7. 2019

MPO

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

7. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Alzheimer nadační fond vyhlásil výzvu k účasti v programu podpory pro matky – vědkyně. Program je zaměřen na podporu vědkyň, které pečují o děti, a přitom se zabývají výzkumem cévních a neurodegenerativních onemocnění mozku. Žádosti se podávají do 13. 9. 2019.

6. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásila výsledky aktuálních výzev ve svých nových programech Accelerator a Pathfinder. Podporu získaly dvě české firmy a na čtyřech dalších projektech se budou podílet čeští partneři včetně dvou vysokých škol.

5. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle podprogramu INTER-ACTION, VES19 IZRAEL se zahájením řešení projektů v roce 2019.

29. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

27. 6. 2019

TA ČR

Program NGI Explorers nabízí evropským špičkovým výzkumníkům a inovátorům v oblasti rozvíjejících se internetových technologií 3-6 měsíční stáž v USA.

26. 6. 2019

TC AV ČR

Nezávislá organizace Sense about Science vyhlašuje nominace na cenu John Maddox Prize za popularizaci vědy a propagaci využití vědeckých dat. Nominováni mohou být kandidáti z libovolné země, finanční prémie pro vítěze činí 3 tisíce liber. Nominace lze zasílat do 19. července 2019.

24. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 8. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

23. 6. 2019

MŠMT