facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V květnových novinkách z Technologického centra Praha vám představíme dvě nové analýzy, jednu z oblasti AI a druhou o socioekonomických dopadech velké evropské výzkumné infrastruktury. Dozvíte se také, jaké mohou být nové technologie v zemědělství a mnoho dalšího z činnosti našich týmů. 

4. 6. 2024

Portál Vědavýzkum.cz vám přináší první část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se s námi dále podělili o bližší informace při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.

4. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Ctižádostí týmu YSpace, který vznikl z iniciativy studentů oboru Space Applications na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, je vyvinout satelitní misi a za pomoci programu Fly Your Satellite Evropské vesmírné agentury vypustit satelit do vesmíru. V čele spolku YSpace stojí Dominik Klement.

4. 6. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Zdeňka Chocholoušková pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky jako garantka podpory nadání. V čem spočívá její práce? Jak se žije nadaným dětem v našem systému školství a co můžeme udělat pro podporu pedagogů, kteří s nimi pracují?

3. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Český kosmický průmysl v posledních letech výrazně roste. Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR ve spolupráci s mezinárodními i domácími vědeckými pracovišti a společnostmi vytváří unikátní přístroje, které budou sloužit k průzkumu Sluneční soustavy, ale také k hledání vesmírného nerostného bohatství.

3. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Krystalicky jasným označujeme něco, co je zjevné a nepopiratelné. Krystal je v naší představě průhledný, zářivý a krásný. Skutečnost je méně romantická. Vítejte ve světě 3D stavebnic z atomů a molekul.

2. 6. 2024
Akademie věd ČR
Array
(
)

V medicíně už se umělá inteligence neboli AI (artificial intelligence) v některých oborech běžně využívá a její role dále roste. Lékařské fakulty čelí jednak výzvě naučit studenty používat AI pro jejich budoucí praxi a jednak ji začlenit do výukových metod. Nejčastěji zmiňovaným benefitem pro medicínu je úspora času, díky možnosti „delegovat“ na umělou inteligenci rutinní úkoly.

2. 6. 2024

Univerzita Karlova

Šestnáct životních příběhů českých vědců a vědkyň vyprávěných jejich vlastními slovy, takový podtitul nese nová kniha Věda je odvaha. Sedm z oslovených v projektu Bez frází v minulosti prošlo nebo je stále spojeno s Univerzitou Karlovou.

1. 6. 2024

Univerzita Karlova

Sopky utvářejí naše životy víc, než si uvědomujeme – ovlivňují úrodnost půdy, výnosy obilí a mění i celkové klima planety. Svou roli odehrály i v utváření evropských dějin. O fascinující svět vulkanické činnosti se v chystané knize už v červnu podělí geolog Lukáš Krmíček z FAST VUT.

1. 6. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Efektivně spolupracovat na rozvoji všech segmentů vodíkového ekosystému v České republice, vytvářet a prosazovat podmínky pro budování a rozvoj konceptu „vodíkových údolí", předávat si vzájemně zkušenosti, podílet se na tvorbě klíčových národních i regionálních strategických dokumentů či rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vodíkových technologií.

31. 5. 2024

HYTEP