facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Po třech letech účinnosti rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Nikolas Floratos vydal dvě analýzy nejúspěšnějších žadatelů podle počtu realizovaných projektů a podle výše přidělených peněz. Analýzy pokrývají období od počátku programu do 20. 12. 2016. Autor také v patnácti bodech shrnuje doporučení, jak napsat úspěšnou žádost.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 21.-23. června 2017 se bude konat 8. ročník mezinárodní konference EuroNanoForum 2017. Konference se koná v rámci maltského předsednictví EU v hlavním městě Valletta.

18. 2. 2017

TC AV ČR

Letos se v dubnu v Budapešti uskuteční už třetí ročník konference CEHEC (Central European Higher Education Cooperation). Tentokrát s názvem Worry or Not - Higher Education in Central and Eastern Europe. Current Trends and Scenarios for the Near Future.

16. 2. 2017

Budapest Corvinus University

Evropská komise zveřejnila zprávu o vývoji Evropského výzkumného prostoru za rok 2016.

13. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Dnešní sobota je vyhlášena Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě.

11. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Po sedmi měsících od referenda o vystoupení Velké Británie z EU není jasné, zda budou mít Britové nadále přístup k evropským finančním schématům na podporu výzkumu a vývoje. Výzkumníci se obávají nejen poklesu financování, ale také možných obtíží v rámci mezinárodní mobility a navazování spolupráce.

9. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa o omezení imigrace se významně dotýká i vědecké komunity. Zákaz vstupu do země zasáhl zahraniční odborníky působící na amerických výzkumných institucích. CEITEC Masarykovy univerzity se připojil k iniciativě Evropské organizace molekulární biologie (EMBO), která zřídila krizovou webovou stránku, kde zveřejňuje konkrétní pomoc nabízenou jednotlivými vedoucími výzkumných skupin pro vědce zasažené touto nestandardní situací.

7. 2. 2017

CEITEC

Byl vyhlášen 7. ročník mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab. Hlavním organizátorem soutěže pro mladé vědce a vědkyně je British Council. Česká centra jsou partnerem české části soutěže, udílejí cenu za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce a prezentují nejúspěšnější účastníky v zahraničí.

3. 2. 2017

MŠMT

Evropská komise zveřejnila výsledky vyhodnocení poslední uzávěrky pilotní výzvy Fast Track to Innovation. Celkově bylo podpořeno 17 inovačních projektů a zapojeno 80 subjektů z 19 zemí. Mezi podpořenými bohužel není žádný subjekt z České republiky.

3. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Pod záštitou ministra pro vědu, průmysl a technologie Turecké republiky a Mezinárodní federace svazů vynálezců organizuje Turecký úřad pro patenty a ochranné známky za podpory WIPO ve dnech 2. - 4. března 2017 v Istanbulu druhý Mezinárodní veletrh vynálezů.

29. 1. 2017

ÚPV