facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Pod záštitou ministra pro vědu, průmysl a technologie Turecké republiky a Mezinárodní federace svazů vynálezců organizuje Turecký úřad pro patenty a ochranné známky za podpory WIPO ve dnech 2. - 4. března 2017 v Istanbulu druhý Mezinárodní veletrh vynálezů.

29. 1. 2017

ÚPV

Evropská komise jmenovala patnáctičlennou expertní skupinu, která má pomáhat s ustanovením Evropské inovační rady (EIC). Ta by se měla v budoucnu stát jednotnou přístupovou branou ke stávajícím programům na podporu inovací. O členství projevilo zájem celkem 469 kandidátů.

24. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Společnost Technopolis Group vydala poziční dokument k průběhu a budoucí evaluaci programu Horizont 2020. Radí v něm Komisi, jak lépe hodnotit dopady výzkumné a inovační politiky.

24. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

International Association of Science Parks and Areas of Innovation pořádá 8. - 10 května 2017 v Yorku mezinárodní konferenci inovací a vědeckých parků IASP European Division Conference.

17. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Uzávěrka pro příspěvky na 39. výroční konferenci EAIR Forum na téma “Under pressure? Higher Education Institutions Coping With Multiple Chalenges", která se koná v září na University of Porto, je v pondělí 6. února.

15. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Přestože v programu Horizont 2020 zbývá do konce období vyčerpat ještě zhruba 30 miliard eur, přípravné práce na novém, devátém rámcovém programu pro období 2021 – 2027 již začaly. Jaké výzvy nás čekají a jak by na ně měl nový program reagovat?

13. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Do září minulého roku alokovala Evropská komise v rámci programu Horizont 2020 více než 15,5 miliardy eur. Na příjemce v Nizozemsku připadá 7,9 % této částky, tedy více než 1,2 miliardy eur.

12. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská inovační partnerství (European Innovation Partnerships, EIP) představují nový koncept v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, který má prostřednictvím zaměření na společenské výzvy, koordinace aktivit a urychlení uvedení inovativních myšlenek a přístupů na trh napomoci dosažení cíle strategie Evropa 2020, tedy inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

11. 1. 2017

MŠMT

Míra úspěšnosti programu HORIZONT 2020 se za první dva roky své existence pohybuje kolem 10,7 procent ve srovnání s cca 20 procenty, kterých žadatelé dosahovali v 7. rámcovém programu EU v období 2007-2013.

30. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Více než 60 německých univerzit se chystá na "odříznutí" od vědeckých časopisů, které vycházejí v nizozemsko-britském vydavatelství Elsevier. Na začátku prosince totiž vyjednávání mezi německými univerzitními knihovnami a vydavatelstvím ohledně cenové politiky a otevřeného přístupu k informacím uvázlo na mrtvém bodě.

29. 12. 2016

Vědavýzkum.cz