facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Velká Británie v prosinci 2017 oznámila, že občané Evropské unie žijící na britských ostrovech budou moci v zemi zůstat i po odchodu země z EU v roce 2019. Časopis Science píše, že nová dohoda tak pomáhá uklidnit obavy britské vědecké komunity.

29. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

V prosinci 2017 vyšly nové žebříčky Eduniversal Business Schools Ranking a Financial Times European Business School 2017, které hodnotí obchodní vysoké školy v jednotlivých regionech světa. Z českých škol se umístila především Vysoká škola ekonomická v Praze.

27. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Až do 29. ledna 2018 lze podávat přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách (Aachen).

25. 12. 2017

Evropský parlament

Společné výzkumné středisko Evropské unie vydalo studii analyzující více než 2500 firem, které v minulém roce investovaly největší částky do výzkumu a vývoje. V EU se nejvíce investovalo do informačních a komunikačních technologií, pokles naopak zaznamenalo letectví, vesmírné technologie a obranný průmysl.

24. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Z analýz grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC), které připravil časopis Times Higher Education, vyplývá, že Švýcarsko a Velká Británie jsou nejúspěšnějšími zeměmi v získávání výzkumníků, kteří obdrželi ERC grant. Naopak nejméně úspěšná je Itálie.

15. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Společnost Altmetric vydala statistiku nejdiskutovanějších vědeckých článků v roce 2017. První místo zaujala studie, která vyvrací mýtus o pozitivním vlivu nízkotučné diety na úbytek tělesné váhy. Na druhém místě se umístil článek o duševním zdraví doktorandů.

14. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Nová studie autorů z předních světových univerzit ukazuje, že mezi znevýhodněnými skupinami obyvatel v USA je vysoká míra nevyužitého inovačního potenciálu. Jako klíčový nástroj inovačních politik státu proto doporučuje klást důraz na mentoringové programy, stáže či stipendia. Ty by mohly podíl inovací zvětšit až čtyřikrát.

11. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Britská The Royal Society vyhlásila výsledky své každoroční soutěže o nejlepší vědecké fotografie. Do soutěže se mohli hlásit vědci z celého světa. Letošní cenu The Royal Society Publishing Photography Competition vyhrál snímek antarktických ledových kostek.

10. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

V rámci maďarského předsednictvím Visegrádské skupiny (V4) se v Budapešti 4. a 5. 12. 2017 konala konference zaměřená na spolupráci vysokých škol a aplikační sféry CUBCCE 2017: Benefits and Opportunities of Regional Cooperation.

6. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR letos opět organizovalo českou účast na EU-China Business & Technology Cooperation Fair, který se konal 25.-27. 10. 2017 v západočínském Chengdu. U příležitosti konání veletrhu proběhlo zahájení dvou významných aktivit, které budou přispívat k posílení spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

3. 12. 2017

Enterprise Europe Network