facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Dvoudenní konference evropské asociace doktorandů a mladých vědeckých pracovníků EURODOC 2018 ve finském Tampere začíná právě dnes. Událost, jejímž hlavním tématem jsou nesnadné výzvy, které s sebou přináší začátky vědecké dráhy, můžete sledovat online.

18. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Přístup na jedno kliknutí. To nabízí nástroj Kopernio, který chce dopřát výzkumníkům více pohodlí při hledání odborných publikací. Tento „legální Sci-Hub“ zpřístupní miliony článků přímo ve chvíli, kdy je pomocí Google Scholar nebo PubMed najdete. Uživatel si ale může stáhnout jen ty, na které má právo.

13. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Evoluce, nikoli revoluce. Tak charakterizuje nový šéf generálního ředitelství Evropské unie pro výzkum a inovace Jean-Eric Paquet devátý rámcový program (FP9), jehož navrhovaná podoba bude zveřejněna koncem května 2018. Připravené jsou 3 scénáře.

6. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Kongres Spojených států amerických s konečnou platností zachránil pro zbytek fiskálního roku 2018 rozpočet na vědu od škrtů, které navrhoval prezident Donald Trump. Finance na vědu dokonce narostly oproti minulému roku výrazně - celková suma nebyla nikdy v historii větší.

3. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Kurz Research Commercialisation 2018 představí hlavní témata z oblasti transferu poznatků a technologií. Jeho cílem je zprostředkovat poznatky University of Cambridge Enterprise, jednoho z nejúspěšnějších transferových oddělení.

1. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Dle serveru Times Higher Education se nejlepší vysoké školy ze zemí Arabské ligy nacházejí převážně na Blízkém východě. Nejvíce zástupců v TOP10 má Saudská Arábie, ve které sídlí i nejlepší univerzita regionu – King Abdulaziz University.

31. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Čínská lidová republika reorganizuje centrální vládu a změny se dotknou i vědy. Ministerstvo pro vědu a technniku se díky těmto změnám významně rozšíří a mělo by nově ovládat i největší čínskou grantovou agenturu pro základní výzkum, která doposud zachovávala vysokou míru soutěživosti.

30. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Zatímco se u nás v minulém roce široce diskutovalo především o nedůstojném postavení a nízkých příjmech doktorandů, v zahraničí se stále intenzivněji zabývají otázkou dalších kariérních možností čerstvých držitelů doktorátu a začínajících postdoktorských výzkumníků. Jejich vyhlídky jsou totiž často nejisté a nejasné.

27. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Rusko by rádo navázalo na vědecké úspěchy z dob Sovětského svazu. Finančně je oblast vědy dotována štědře, ruští vědci se ale stále potýkají s překážkami, které nedovolují efektivní využití těchto prostředků. Ekonomickému růstu tak pomáhá věda v Rusku méně než v ostatních progresivních státech.

26. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Systémy výzkumu, vývoje a inovací tzv. nových členských států Evropské unie jsou méně výkonné, než je tomu u starší členský států. Mají také slabší postavení v rámci unijních sítí a produkují méně kvalitní návrhy vědeckých projektů ucházejících se o podporu rámcových programů EU. Nízká participace těchto zemí je nejvýraznější v programech, které podporují excelenci a inovace.

25. 3. 2018

Vědavýzkum.cz