facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Neumět napsat vědeckou publikaci v angličtině, a to v kvalitní angličtině, je Achillovou patou vědce, která se neodpouští. Ačkoli se stále můžeme setkat s výzkumy popsanými v časopisech v národním jazyce neanglického typu, kvalita těchto výstupů je automaticky zpochybňována. Jak k tomu historicky došlo? 

27. 5. 2024
Ondřej Havelka
Array
(
)

Říká o sobě, že mluví jménem hub, nejvíce přehlížených organismů na Zemi. Americký popularizátor Peter McCoy se snaží náš často přezíravý vztah s touto skupinou organismů měnit. Dle jeho slov není mnoho lidí, kteří by o houbách dokázali mluvit tak, aby to bylo poutavé a jen velmi málo z toho, co o houbách víme, je přeloženo do jakékoliv formy pro laiky.

26. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Některé mikroorganismy, například bakterie mléčného kvašení či kvasinky, pomáhají lidem od nepaměti. Od minulého století pak pomáhají lidem jako jakési buněčné továrny vyrábět důležitá léčiva, některé průmyslové chemikálie, biopaliva, složky potravin či nadějné nové materiály. Pro tuto výrobu potřebují cukr, nejčastěji glukózu v rostlinách. 

26. 5. 2024

Masarykova univerzita v Brně

Astronomové poprvé změřili rotaci supermasivní černé díry pomocí kolísání hvězdného materiálu. Výsledky, které přinesl mezinárodní tým vědců, nabízejí nový způsob zkoumání supermasivních černých děr a jejich vývoje ve vesmíru. Jedním z hlavních autorů studie publikované v prestižním časopise Nature byl také Michal Zajaček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

25. 5. 2024

Masarykova univerzita v Brně

Sdružení CESNET a zástupci rodiny Lobkowiczů podepsali memorandum o spolupráci, jejímž cílem je digitalizace rodových uměleckých sbírek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Dlouhodobé vzdělávací aktivity, zaštítěné organizací House of Lobkowicz, se díky digitalizaci stanou dostupnějšími pro zájemce jak v České republice, tak v zahraničí.

25. 5. 2024

CESNET

Nedávno portál Vědavýzkum.cz přinesl článek, kde je popsáno, jak funguje tzv. Středoškolská odborná činnost. Níže uvádíme příběhy čtyř úspěšných SOČkařů a vliv SOČ na jejich vědeckou dráhu. Ty mohou sloužit jako motivace pro další nadané studenty.

24. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Nová portugalská vláda premiéra Luíse Montenegra, která se ujala moci na začátku dubna po březnových parlamentních volbách, ve svém vládním programu věnuje značnou část svých politických priorit potřebě reformovat a inovovat portugalskou ekonomiku.

24. 5. 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o aktualizovaném pracovním programu Horizontu Evropa, vydaném dokumentu Evropské komise na téma kultury a vítězích ceny pro šampiony genderové rovnosti 2023. Přečtěte si také shrnutí závěrečných konferencí Evropského roku dovedností a pilotních projektů, které testovaly kritéria společného Evropského diplomu a právní status aliancí.  

23. 5. 2024
CZELO
Array
(
)

V květnu byl vydán nový Center for World University Rankings (CWUR) žebříček univerzit. Tuzemské univerzity si víceméně drží své pozice, v dlouhodobém hledisku se zlepšují. Žebříček má ale i své kritiky.

23. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

V dubnu letošního roku navštívil Brno americký buněčný biolog a nositel Nobelovy ceny Randy Schekman, aby v rámci renomované série přednášek Mendel lectures přednesl příspěvek o mezibuněčném přenosu proteinů a RNA. Předtím, než zamířil na přednášku do Mendelova refektáře, nám poskytl rozhovor na téma komunikace vědy.

23. 5. 2024

CEITEC