facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Ve středu 16. 5. 2018 schválila vláda dva nové programy podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 a KAPPA. Program DELTA 2 navazuje na úspěšný program spolupráce se zahraničními agenturami DELTA. Program KAPPA je zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

19. 5. 2018

TA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Akademií věd ČR zve na navazující konference Implementace Metodiky 2017+. Dvě konferenční setkání se budou konat 21. 5. 2018 v Brně a 27. 6. 2018 v Praze.

16. 5. 2018

Úřad vlády ČR

Vláda schválila změny v národním programu TRIO, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje tak bude možné čerpat o jeden rok déle a bude jich podstatně víc. Konkrétně se program prodlouží do konce roku 2022 a jeho rozpočet se zvýší ze stávajících 3,7 mld. Kč na téměř 6,1 mld. Kč. Na čtvrtou veřejnou soutěž v rámci TRIA tak bude k dispozici cca 1,65 mld. Kč. MPO předpokládá, že ji vyhlásí letos v září.

14. 5. 2018

MPO

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“), poradního orgánu RVVI.

12. 5. 2018

Úřad vlády ČR

Excelence je ve vědě klíčová, státy přistoupivší do Evropské unie po roce 2004 (EU13) mají ale s dosahováním excelentních výsledků stále problém. Jaké jsou klíčové důvody stále přetrvávající zaostalosti tohoto regionu? Proč si oblast bývalého východního Německa vede o poznání lépe? Nejen o tom už delší dobu debatují odborníci v oblasti výzkumu a vývoje a vysokého školství - naposledy i na nedávném summitu Times Higher Education v Olomouci.

5. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše se na zasedání v pátek 27. dubna 2018 zabývala opět návrhem výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem až do roku 2025. Výše státní podpory výzkumu má meziročně stoupnout o více než 2,1 miliardy korun. Rada dále projednala očekávané náklady a výnosy provozu výzkumných center a zvolila nového člena předsednictva Grantové agentury ČR

28. 4. 2018

Úřad vlády

České firmy se na evropských výdajích na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podílejí pouhým jedním procentem. Méně také využívají nepřímou daňovou podporu na VaV. Výzkum některých podniků se stává závislým na financování z veřejných zdrojů a z na sebe navazujících programů účelové podpory.

27. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Předseda vlády Andrej Babiš jednal ve čtvrtek 19. dubna 2018 s předsedou České konference rektorů Tomášem Zimou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem. Hlavním tématem schůzky byly státní výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

20. 4. 2018

Úřad vlády

V Praze se v úterý 17. dubna 2018 konalo LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR. Akademici na něm schválili usnesení, v němž se ohrazují proti plánovaným změnám v rozpočtu na vědu a výzkum. Shrnuli také hlavní aktivity Akademie věd.

19. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda žije! (FVŽ!) zaslali premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi otevřený dopis, ve kterém jej odrazují od záměru krátit schválený rozpočet na vědu a vysoké školství o více jak 850 milionů korun v souvislosti s chystaným zavedením slev ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory. Jednalo by se tak o další snížení rozpočtu na dlouhodobě podfinancované kapitoly, potýkající se s vnitřním dluhem.

18. 4. 2018

Fórum Věda žije!