facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Půlročního předsednictví Evropské unie se v červenci letošního roku ujalo Rakousko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se chce soustředit zejména na vyjednávání rámcového programu Horizon Europe, který počítá s částkou 100 miliard eur na období 2021–2027. Dalšími cíli rakouského předsednictví je přijetí závěrů k Evropskému výzkumnému prostoru (ERA) a podpora klíčových aspektů politiky výzkumu.

15. 7. 2018

Akademie věd ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) každoročně podporuje projekty špičkového badatelského výzkumu za stovky milionů eur. Vznikla, aby vychovala a podpořila generaci světových lídrů ve všech vědních oblastech. Ti se vydávají za hranice současného poznání v jednotlivých oborech s cílem přinést průlomový objev nebo význačný vědecký pokrok.

11. 7. 2018

TC AV ČR

Genderová rovnost ve výzkumu a inovacích je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Přestože dochází v Evropě k významným změnám, výzkumy i konkrétní zkušenosti nadále ukazují, že je před námi v této oblasti ještě mnoho úkolů. Téma genderové rovnosti je dnes řešeno na legislativní, a zejména pak na institucionální úrovni prostřednictvím zavádění kulturních a institucionálních změn.

7. 7. 2018

Marcela Linková

Evropská Rada pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (Eurodoc), která v Evropě zastupuje více než 1 milion doktorandů a mladých výzkumných pracovníků, napsala otevřený dopis Evropskému parlamentu ohledně Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice, o které bude parlament hlasovat již 5. července, může podle ní omezit právo na svobodu informací i přístup k datům a publikacím.

4. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš vyhlásil výzvy k podávání návrhů na kandidáty do předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR) a do vědecké rady Grantové agentury ČR (GA ČR). Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018.

2. 7. 2018

Úřad vlády

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června 2018 zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Funkce se ujme od ledna 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, prvním z tzv. nových členských států Evropské unie.

1. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

V pátek 29. června 2018 se konalo 337. pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavním bodem jednání byly změny v uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj, na kterých se shodli zástupci státu a podnikatelů. Rada také projednávala nový systém hodnocení Metodika 2017+.

30. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Vláda ve středu 27. června 2018 schválila finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Část prohlášení je věnována oblasti vědy a výzkumu.

29. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila 22. června 2018 Evropský srovnávací přehled inovací 2018. Inovační výkon se podle něj zvyšuje, ne ale dostatečně rychle. Lídrem v oblasti inovací je podle reportu Švédsko. Česká republika byla zařazena do 3. ze 4 úrovní inovátorů v rámci Evropské unie.

27. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Nízké stipendium je jen jeden z mnoha důvodů, proč polovina českých doktorandů studium nedokončí. Nová studie Centra pro studium vysokého školství se zaměřila právě na trápení studentů postgraduálu. Výsledek: Demotivuje je vztah s mentory, malá možnost uplatnění po doktorátu i pracovní zázemí na univerzitě. Univerzity by měly školitelům nabídnout výcvik, jak studenty vést, navrhují její autoři.

25. 6. 2018