instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Jaké jsou silné a slabé stránky české vědy? Jak do naší země přilákat nadějné mladé vědce? Jaká je vize tuzemského vědního rozvoje? To jsou hlavní témata konference „Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku“, která probíhá v pátek 7. prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích. Diskuse začíná v 10:00 a můžete ji sledovat online.

7. 12. 2018

Akademie věd ČR

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal novou Statistickou ročenku České republiky pro rok 2018. Kromě jiných témat se již tradičně věnuje také oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na celkem 40 stranách prezentuje nejnovější data o lidských zdrojích ve výzkumu a vývoji, přímých a nepřímých výdajích, inovacích v podnikatelské sféře nebo licencích na předměty průmyslového vlastnictví.

4. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 30. listopadu za účasti premiéra Andreje Babiše setkala na svém již 340. zasedání. Jednání se účastnili i členové Mezinárodního poradního orgánu a jedním z hlavních bodů programu byla také volba členů vědecké rady Grantové agentury ČR.

3. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Organizace Eurodoc a Studentská komora Rady vysokých škol vyzývají mladé vědce, výzkumníky a asistenty s titulem PhD, aby se zapojili do mezinárodního průzkumu pracovních a životních podmínek, očekávání a kariérních vyhlídek. Vyplnění trvá jen 10 minut, zúčastnit se můžete do 23. prosince 2018.

30. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

V současné době existuje poměrně velké množství různých příruček a kurzů, jak efektivně řídit projekty, avšak tato řešení v převážné většině vyhovují požadavkům firem z aplikační sféry. Jaké projektové nástroje jsou vhodné pro řízení výzkumných projektů realizovaných ve výzkumných organizacích, zejména na českých vysokých školách? Nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí Hana Čáslavová ze ŠKODA AUTO Vysoká škola.

24. 11. 2018

Hana Čáslavová

Předseda vlády Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), ve čtvrtek 22.  listopadu v odpoledních hodinách přijal společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem jednu z největších kapacit izraelské vědecko-technologické obce paní Ornu Berry. Premiér jí předal během pracovního setkání jmenovací dekret - jedna z čelních vědkyň Státu Izrael se tak stává členkou Mezinárodního poradního orgánu RVVI.

23. 11. 2018

Úřad vlády

České firmy zatím stále neumí dostatečně využít potenciál digitalizace, jak vyplývá z nové studie společnosti EY. Největší překážkou implementace nových nástrojů a technologií je pro ně nedostatek kvalifikované pracovní síly.

23. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

České firmy zvyšují výdaje na výzkum a vývoj, brzdí je ale nejasný výklad pravidel podpory. To konstatuje nedávná analýza, kterou zpracovala poradenská společnost Deloitte ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.

22. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Kompletní dopracování tzv. Metodiky 2017+ by mělo být předloženo vládě nejpozději do 30. září 2019, tak aby k plnému náběhu hodnocení mohlo dojít od roku 2020. Vláda se nyní seznámila s návrhem věcného dopracování hodnocení pro vysoké školy v modulech 3 až 5. Návazně se bude řešit procesní stránka hodnocení a vazba na výpočet institucionální podpory.

20. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Na program jednání Vlády ČR ve středu 14. listopadu 2018 předložil předseda vlády pro informaci materiál, který se týkal Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol. Pilotní fáze by měla proběhnout v příštím roce, naostro se začne hodnotit v roce 2020.

15. 11. 2018

Vědavýzkum.cz