facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská výzkumná rada (ERC) udělila v loňském roce 325 grantů za téměř 500 milionů EUR na podporu kariéry začínajícím vědcům - tzv. "starting grants". Minulý týden zvřejnila seznam dodatečných 65 příjemců, mezi které v rámci výzvy za rok 2016 rozdělí ještě 96 milionů EUR. Češi na něm nejsou.

10. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská platforma pro digitální inovaci EIT Digital vyhlásila výzvu ARISE Europe pro inovační centra v zemích, jejichž zapojení je zatím minimální. Mezi ty patří i Česká republika.

5. 4. 2017

TC AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

5. 4. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV zveřejnilo pravidelný přehled čerpání ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání aktualizovaný ke konci března 2017 a některé doplňující dokumenty ke konkrétním výzvám.

4. 4. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnilo třetí aktualizovanou verzi Harmonogramu výzev na rok 2017.

3. 4. 2017

MŠMT

Technologická agentura ČR připravuje pro dodavatele nového Průvodce podáním nabídky, který bude představen 11. dubna 2017.

2. 4. 2017

TA ČR

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo dne 27. 3. 2017 druhé kolo Středočeských inovačních voucherů. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši 150 tis. Kč na projekt.

31. 3. 2017

SIC

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

29. 3. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR informovala o tom, že 5. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 30. 5. 2017.

28. 3. 2017

TA ČR

NCP Academy - síť národních kontaktních pracovníků programu Horizont 2020 - společně s Evropskou komisí vytvořila instruktážní video na téma etiky v projektech Horizont 2020.

28. 3. 2017

CZELO