facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

AV ČR podepsala memorandum o spolupráci s brazilskou společností SENAI

8. 1. 2019
AV ČR podepsala memorandum o spolupráci s brazilskou společností SENAI

Koncem roku 2018 uzavřela Akademie věd ČR memorandum o vzájemné spolupráci s brazilskou společností SENAI zaměřenou na vzdělávání v průmyslových oborech, podporu inovací a transfer technologií. Memorandum podepsali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, předseda SENAI Robson Braga de Andrade a generální ředitel SENAI Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti.

SENAI (National Service for Industrial Apprenticeship) je součástí brazilského průmyslového systému. Primární oblastí její činnosti je profesní vzdělávání organizované v síti odborných škol založených a provozovaných syndikátem CNI (National Confederation of Industry). Kromě profesního vzdělávání se SENAI zabývá aplikovaným výzkumem, disponuje sítí inovačních pracovišť a propojuje základní výzkum s průmyslem.

Od memoranda uzavřeného 21. prosince 2018 si obě strany slibují intenzivní spolupráci a možnost využití výsledků základního výzkumu v průmyslových odvětvích. Pracoviště AV ČR tak získávají příležitost zhodnotit české myšlenky v rostoucím brazilském průmyslu.

Obsahem memoranda je zejména podpora společných aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce mezi ústavy AV ČR a inovačními pracovišti SENAI, vzájemná výměna a sdílení informací a poznatků a podpora účasti ve vyhlašovaných výzvách a projektech na bilaterální i multilaterální úrovni. Konkrétní aktivity budou realizovány na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a SENAI a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 
Autoři: Danuše Pazourková a Milan Pohl

Zdroj: Akademie věd ČR