facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kulturní památky i laserová centra. AV ČR úzce spolupracuje s kraji

13. 4. 2018
Kulturní památky i laserová centra. AV ČR úzce spolupracuje s kraji

Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a regionálními partnery, například kraji a mikroregiony České republiky, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti.

Pracoviště Akademie věd České republiky jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci při řešení konkrétních projektů přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Pravidelně jedenkrát ročně jsou též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, krajů a dalších partnerů regionální spolupráce.

„Je to příležitost využít vědecký potenciál a regionální specifika,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová na každoročním pracovním setkání. Až dosud uzavřela Akademie věd ČR smlouvy s deseti kraji.

„V roce 2017 se nám podařilo naplnit smlouvy v 18 projektech napříč všemi vědními obory, v nichž si financování dělí AV ČR a kraje. Akademie věd ČR projekty regionální spolupráce podporuje do výše 200 tisíc korun,“ sdělila v úvodu setkání členka Akademické rady odpovědná za koordinaci regionální spolupráce Taťána Petrasová.

„Před dvěma lety jsme podepsali dohodu o spolupráci se Středočeským krajem, na jehož území Akademie věd a další partneři vybudovali výzkumné centrum BIOCEV a dvě laserová centra HiLASE a ELI Beamlines. Všechna tato centra mají velký potenciál i pro aplikovaný výzkum. Samotný Středočeský kraj používá systém voucherů, které aplikovaný výzkum podporují, což vede i k vytváření nových pracovních míst. Jsme rádi, že i na tomto se podílíme,“ řekla předsedkyně Eva Zažímalová.

Vedoucí odboru regionální spolupráce Kraje Vysočina Iveta Fryšová si pochvalovala spolupráci Muzea Vysočiny s Centrem excelence Telč a Archeologickým ústavem. Na společných věcech pracují i Ústav termomechaniky AV ČR a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Milan Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR představil projekt, který částečně obnoví Goethovu štolu ve vulkánu Komorní hůrka. Až 300 metrů dlouhé chodby zde vznikly jako vědecký experiment, když vědci hledali původ „mladé“ čtvrtohorní sopky. Komorní Hůrku zkoumal i samotný Johann Wolfgang von Goethe, který často pobýval v Karlových Varech a Františkových Lázních.

Z kulturní provenience je projekt, který zkoumá dekorativní kámen v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. „Nalezena zde byla zachovaná středověká kamenická huť a unikátní kronika z doby založení kláštera, kterou napsal mnich Jindřich zvaný Řezbář,“ řekl Jan Válek z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Více informací ke spolupráci s jednotlivými kraji lze nalézt také zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR (12)