facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

"Migranti" vítáni

11. 3. 2019
"Migranti" vítáni

Není pochyb, že kvalita a excelence ve vědě a výzkumu je spojena s internacionalizací a pracovním prostředím, které je otevřené odborníkům ze zahraničí. Zázemí pro vědce, kteří se rozhodli působit v České republice a zapojit se do výzkumných týmů na pracovištích Akademie věd ČR nebo vysokých školách, vytváří kancelář EURAXESS.

migranti vítání AV ČR

Skutečnost, že zaměstnávat cizince je záležitostí již běžnou, potvrzuje Vladimír Fencl, personalista z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR: „Na našem pracovišti uskutečňujeme standardní výběrová řízení, která jsou otevřená rovněž cizincům. Momentálně jich zaměstnáváme šedesát. Občanů Evropské unie je dvacet šest, ostatní přišli ze třetích zemí – převážně z Ukrajiny. Potkáte u nás ale i kolegy ze zemí jako Nepál, Egypt, Brazílie nebo Tchaj-wan.“

Právě z Ukrajiny pochází i Oleksandr Shapoval, který se v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR zabývá polymerními částicemi, konkrétně kontrolovanou syntézou funkčních multimodálních fluorescenčních a magnetických nanočástic s biokompatibilním povrchem s cílem detekce buněk. Když se rozhodoval o budoucí kariéře, zvolil Českou republiku, protože ji pokládal za zemi se stabilní ekonomickou situací, s funkčním sociálním zázemím a přívětivým postojem k cizincům. Svého rozhodnutí nelituje: „Cením si nejen kvalitního laboratorního a přístrojového vybavení a vysoké profesionality kolegů, ale také příjemné atmosféry a dobrých mezilidských vztahů. Je pro mne důležité cítit se v práci spokojeně.“

Pomáháme, kde je potřeba

Stěhování není jednoduché nikdy – o to více, pokud znamená i změnu země pobytu. Je nutné se přizpůsobit novým podmínkám, kultuře, dostát administrativním povinnostem nebo třeba najít a zařídit si bydlení. Obavy z často složitého pobytového řízení, obtížné integrace a jazykové bariéry jsou často rozhodující při výběru budoucího působiště, a to pro doktorandy i pro zkušené vědecké pracovníky. Pomoc právě v těchto záležitostech je každodenní náplní práce informační a konzultační kanceláře EURAXESS, která pomáhá jak přijíždějícím vědcům, tak i jejich zaměstnavatelům.

Základní podmínkou, kterou musí vědci ze států mimo Evropskou unii splnit, aby u nás mohli pracovat, je získat povolení k pobytu. Jak potvrzuje Zuzana Tuťálková z kanceláře EURAXESS, proces splnění vstupních podmínek tvoří většinu řešené agendy. „Od počátku asistujeme v často složitém legislativním procesu získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Jsme také v kontaktu se zaměstnavatelem i samotným vědcem ještě v době jeho pobytu v domovské zemi, koordinujeme postup při podávání jeho žádosti, máme k dispozici veškeré potřebné formuláře, spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ČR při sledování každého jednotlivého případu, zastupujeme na základě plné moci tohoto vědce při mnoha nutných úkonech,“ vysvětluje Zuzana Tuťálková a doplňuje: „Standardem našich služeb je osobní asistence, tlumočení a služby související s jednáním na úřadovnách odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a Cizinecké policii a dalších, které jsou pro cizince na našem území nevyhnutelné.“

Zdaleka to ale není všechno. „Jakmile je proces povolování pobytu zdárně dokončen a vědec, mnohdy s celou rodinou, přicestuje do České republiky, zajímá ho, nejen jakým způsobem bude řešeno jeho sociální a zdravotní pojištění a jak bude odvádět daně, ale také například, kde najde ubytování, kurz českého jazyka, vhodnou školu pro děti nebo anglicky hovořícího praktického lékaře,“ upozorňuje Zuzana Tuťálková.

Cizinci v Akademii? Nic neobvyklého

V Biologickém centru AV ČR tvoří v současnosti cizinci 23 % zaměstnanců. Většina z nich přitom pochází ze zemí mimo Evropskou unii – z Indie, Ruska, Ukrajiny, Spojených států amerických, ale například i z Papuy-Nové Guiney.

Personalistka Marie Pagunadisová z Biologického centra AV ČR potvrzuje, že „legalizace pobytu“ těchto kolegů není jednoduchá: „I když by se mohlo zdát, že pro všechny cizince ze třetích zemí existuje jednotný způsob získání povolení k pobytu a dalších potřebných dokumentů, není tomu tak. Stále se setkáváme s novými případy a narážíme na specifika, se kterými se setkáváme poprvé. Vše lze ale řešit – zatím se nám nestalo, že by nějakému cizinci nebylo vízum uděleno.“ Vědci-cizinci jsou vděčni nejen za administrativní a legislativní podporu, ale oceňují i možnost účastnit se aktivit, které přispívají ke snazší integraci v českém prostředí.

Jak k tomu přistupují v EURAXESS, popisuje Zuzana Galatíková: „Nabízíme pravidelné kurzy českého jazyka, diskusní a společenská setkání, výpravy za krásami i kulturou naší země. Takové akce umožňují navázání pracovních i společenských kontaktů mezi vědci z celého světa a jejich českými kolegy. Jsme si vědomi, že o délce a úspěchu pracovního pobytu u nás často rozhoduje spokojenost rodiny výzkumníka. Proto nabízíme i aktivity pro rodiny s dětmi. Připomenu třeba projížďku historickou tramvají, zahradní piknik, společnou výtvarnou dílnu nebo vánoční odpoledne se zdobením perníčků.“

Migranti vítání volný čas AV ČR

EURAXESS pomáhá

V Centru HiLASE podle aktuální statistiky působí 34 % cizinců. Podle personalistky Olgy Lakomé na moderním pracovišti Akademie věd pracují rádi. „Každý den usilujeme, aby zaměstnanci byli u nás spokojeni. V tom vidím asi největší smysl své práce. Vypovídá o tom také náš týmový duch, velmi dobré vztahy v kolektivu a každodenní úsměvy kolegů, které potkávám. Fluktuaci máme minimální a drtivá většina je naprosto věrná našemu Centru již mnoho let,“ vysvětluje Olga Lakomá a doplňuje: „Tým je mladý a mnoho cizinců zde zakládá své rodiny a usazují se v Praze, pořizují byty, chodí na kurzy češtiny a rádi poznávají naše památky a kulturu. Nenapadá mě nějaký konkrétní a zásadní problém, který by bránil jejich pobytu v České republice. V porovnání s ostatními zeměmi máme stále dobrou úroveň, jsme tolerantní a snažíme se pomáhat.“

A pokud jde o proces přijímání cizinců a eventuální problémy, které ho provázejí? „Velmi ráda se obracím na tým profesionálů, za který EURAXESS považuji. Reagují pohotově jak na mé dotazy, tak na další záležitosti našich budoucích zaměstnanců. Cením si jejich spolupráce a toho, že se můžu spolehnout na tento typ podpory a servisu, když sama neznám odpověď. O to je náš nábor zahraničních vědců jednodušší a efektivnější,“ pochvaluje si Olga Lakomá.

28 tisíc dotazů

Služby centra EURAXESS, které spadá pod Středisko společných činností AV ČR, skutečně pracoviště Akademie věd ČR hojně využívají. Jen v minulém roce zodpověděl projektový tým více než 28 tisíc dotazů, které se týkaly problematiky mezinárodní mobility. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí ČR umožnil více než 700 bezproblémových nástupů vědecko-výzkumných pracovníků do pracovního poměru na výzkumných pracovištích a hostujících profesorů na vysokých školách.

Zastoupení vědců a vědkyň ze zahraničí ve výzkumných týmech trvale a významně narůstá – a s ním i potřeba odstraňovat bariéry a vytvářet vlídné prostředí k pozitivnímu vnímání naší země jako místa vhodného pro kariérní uplatnění ve vědě a výzkumu. Zdá se, že se Akademii věd ČR prostřednictvím centra EURAXESS, v tomto ohledu daří více než dobře.


„Jsem nadšená, že žiji v srdci Evropy“

Postdoktorandka Arunima Sikdarová pochází z Indie a působí v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zabývá se buněčnou signalizací a komunikací ve skupině Evžena Bouři. Buněčná signalizace je jako dopravní systém v našem těle. Každý dopravní systém má několik komponentů, které určují a udržují trasy a směry. Tyto komponenty jsou v našem případě biologické molekuly – proteiny, které mohou být napadeny bakteriemi nebo viry, a mohou způsobit smrtelná onemocnění. Informace o struktuře proteinů by mohly být klíčové pro objevy léků pro různá smrtelná onemocnění.

Proč jste se rozhodla pracovat právě v České republice?

Vždycky jsem se chtěla podívat do Evropy a také zde pracovat. Když jsem dostala nabídku z České republiky, začala jsem si o zemi zjišťovat informace. Trochu jsem znala Prahu, ale zjistila jsem mnoho dalších zajímavostí o vaší zemi – proto jsem se nakonec rozhodla nabídku přijmout. Stále vzpomínám na první červencový týden roku 2017, kdy jsem přijela. Od té doby jsem rozhodnutí ani jedinkrát nezalitovala. Jsem nadšená, že mohu žít v srdci Evropy.

Arunima Sikdar82Foto Jana Plavec AVCR 2Provázely vaše přesídlení nějaké problémy?

Těžký byl ze začátku kontakt s místními, protože bylo pro mě složité porozumět a mluvit česky. Teď se do češtiny pomalu dostávám, začala jsem se učit. Problematické také bylo najít si ubytování – s tím mi ale pomohli v ústavu, takže teď bydlím jen kousek od něj.

Jak vám pomohl EURAXESS?

Jsem vděčná za pomoc s vízovým procesem a registrací po příjezdu. Ušetřilo mi to čas a papírování – vízový proces je složitý. EURAXESS navíc organizuje akce a exkurze po krásách České republiky, na nichž jsem potkala spoustu přátel. Doufám, že se podobných akcí zúčastním i v budoucnu.

Jste v České republice spokojená?

Velice. Snažím se najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Mé pracovní dny jsou většinou klidné a o víkendech ráda jezdím na výlety za neznámem. Oblíbila jsem si také české pivo.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Ráda bych zůstala, proč vlastně ne? Rozhodně bych tu chtěla strávit ještě nějaký čas, než se případně přesunu do nějaké jiné země.

 

 

Autorky: Markéta Doležalová a Zuzana Tuťálková

Zdroj: Akademie věd ČR


28 tisíc dotazů – 700 nástupů – 64 národností

Iniciativa EURAXESS představuje jeden z kroků, jímž jsou naplňována doporučení Evropské rady z Lisabonu z roku 2000. Činnost servisních kanceláří, pracujících ve všech evropských zemích pod jednotným označením EURAXESS, byla zahájena v roce 2004 v Paříži. Původní myšlenka se zabývala především konkrétní formou pomoci při odstraňování administrativních překážek v hostitelských zemích, které mnohdy negativně ovlivňovaly přirozenou mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru a snižovaly jeho globální konkurenceschopnost. Česká republika se do této evropské iniciativy zapojila. V současnosti síť EURAXESS disponuje více než 500 servisními a konzultačními kancelářemi. V České republice jich máme 10. Ta hlavní, která zajišťuje koordinaci a metodické vedení národní sítě, pracuje při Středisku společných činností AV ČR. Služby EURAXESS se využívají velmi často. Jen v minulém roce zodpověděl projektový tým více než 28 tisíc dotazů, které se týkaly mezinárodní mobility. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí umožnil více než 700 bezproblémových nástupů vědecko-výzkumných pracovníků do pracovního poměru na výzkumných pracovištích a hostujících profesorů na vysokých školách. Mezi nimi jsou už po několik let nejvíce zastoupeni odborníci z Ukrajiny, Indie a Ruska, ale zdaleka nejen oni. V uplynulém roce prošli kanceláří EURAXESS vědci 64 různých národností.