facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sú plagiátori nedotknuteľní?

4. 10. 2017
Sú plagiátori nedotknuteľní?

Studenti vysokých škol se učí, že plagiátorství je jeden z nejvážnějších prohřešků vůči akademické etice. Akademická půda ve skutečnosti ale často trpí nedostatkem sebereflexe a akademici ze svého středu nejsou schopni vyloučit ty, kteří se takových krádeží dopouštějí. Jozef Hvorecký ukazuje, že na Slovensku mohou nejen pokračovat v akademické kariéře, ale také zahájit řízení ke jmenování profesorem.

Z článku v SME z 27. septembra 2017 sme sa dozvedeli, že usvedčený plagiátor docent Marián Vanderka je na najlepšej ceste stať sa profesorom. Prekonal už viacero prekážok. Skúsme rekapitulovať, čo sa stalo. Zaujímajme sa aj o to, prečo:

 • Nedlho potom, ako docent Vanderka vydal cudzie dielo – kapitoly z knihy zosnulého kolegu – ako svoje, bol zvolený akademickým senátom za dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.
 • Obvinenie z plagiátorstva odmieta, lebo „prácu nezaradil do zoznamu literatúry“. Naozaj si myslí, že tým prestal byť plagiátorom?
 • V čase, keď už bolo plagiátorstvo verejne známe, vstúpil do inauguračného konania. Vedecká rada FTVŠ odporúčala jeho menovanie.
 • Oproti predchádzajúcej absurdnej voľbe akademického senátu nie je výsledok hlasovania VR až takým prekvapením. Dekan je totiž jej predsedom. Zaujímavé by bolo dozvedieť sa, akým pomerom hlasov došla k súhlasu.
 • V nasledujúcom kole inauguráciu odsúhlasila Vedecká rada Univerzity Komenského, hoci jej predseda, rektor Karol Mičieta, vedel o plagiátorstve. Tvrdí, že rozviazať pracovný pomer doc. Vanderku nemohol, lebo medzi publikovaním kopírovanej práce a zistením komisie uplynulo viac ako rok. Vynárajú sa však ďalšie otázky. Pracovné zmluvy akademických pracovníkov sa v pravidelných intervaloch obnovujú – čo mu bráni dať verejný prísľub, že ďalšiu pracovnú zmluvu s ním neuzatvorí?
 • Akým pomerom hlasov za a proti dopadlo hlasovanie?
 • Upozornil niekto na preukázané plagiátorstvo jej členov pred hlasovaním?
 • Ako chápať ročnú lehotu? Prestáva byť po nej plagiátorstvo morálnym problémom?
 • Návrh na menovanie je teraz na ministerstve. Ministerka nemá určenú dobu na jej zaslanie úradu prezidenta. Čo keby ju neodoslala nikdy?
 • Prezident nie je viazaný rozhodnutím vedeckej rady. Závažné porušenie akademickej etiky by malo ho viesť k tomu, aby menovanie zamietol.
 • Akreditačná komisia by si mala uvedomiť svoju zodpovednosť a odobrať FTVŠ právo inaugurovať. Inak naznačí, že morálka s titulmi nesúvisí. Zároveň by mala preveriť, prečo zlyhal vnútorný systém overovania kvality na fakulte aj univerzite.

Nečudujme sa, že študenti odchádzajú na zahraničné vysoké školy. Vyrastajú s etickými ideálmi - prečo by si ich mali nechať na našich VŠ rozbíjať?

 

Autor: Jozef Hvorecký

Článek byl publikován 30. 9. 2017 na autorově blogu na blog.etrend.sk.


Dne 8. 11. jsme na základě žádosti docenta Mariána Vanderky uveřejnili dle § 10 ods. 2 tiskového zákona odpověď k nepravdivým a neúplným skutkovým tvrzením v tomto článku.