Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Vláda na svém zasedání 18. 12. 2017 schválila Návrh programového prohlášení vlády. Obsahuje i pasáže, které se týkají vědy a výzkumu - činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace, hodnocení vědy a výzkumu, priority orientovaného výzkumu a institucionální financování.

19. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Správný vědecký časopis by měl přitahovat autory z co nejširšího okruhu, ideálně z celého světa. V Česku ale vychází mnoho časopisů, kde publikují hlavně místní – především čeští, případně slovenští vědci. Mezinárodní srovnání ukazuje, že pro státy s excelentním výzkumem jsou takové časopisy spíše výjimkami. Ptejme se, k čemu tyto časopisy slouží a hlavně, jestli by v tom čeští výzkumníci měli pokračovat, říkají autoři nové studie.

19. 12. 2017
  • IDEA

Předseda vlády Andrej Babiš v pondělí 18. prosince 2017 uvedl do funkce Roberta Plagu jako nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Vedením sekce vysokého školství, vědy a výzkumu byl pověřen Pavel Doleček.

18. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Novým předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) bude nový premiér vlády Andrej Babiš. První místopředsedkyně RVVI by se mohla stát Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství ve vládách Mirka Topolánka a Jana Fischera.

15. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Jak získávat kvalitní a spolehlivé informace o současném komplexním světě a na nich stavět strategické rozhodování při tvorbě politiky výzkumu a vývoje? Na to se snaží odpovědět projekt VATES, který realizuje Technologické centrum AV ČR (TC AV).

15. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Nová poslanecká sněmovna schválila na svém třetím zasedání dne 5. prosince 2017 návrh rozpočtu na příští rok. Výdaje na výzkum a vývoj v absolutních číslech rostou, v poměru k růstu ostatních výdajů ale stagnují.

8. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vydala první Zprávu o realizaci programu BETA, v jehož rámci bylo vyhlášeno pět řádných výzev a podpořeno 248 projektů ve výši 455 mil. Kč. Jedná se o první analýzu po ukončení programu BETA, na kterou naváže v roce 2018 vlastní závěrečné hodnocení programu.

5. 12. 2017
  • TA ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 14. prosince 2017 seminář „Věda a technologie pro společnost", na kterém se seznámíte s aspeky získávání a zpracování dat, s metodickými přístupy k analytickému využítí a interpretaci těchto dat. Představeny budou i možnosti jejich efektivního využití při tvorbě a realizaci inovační politiky.

4. 12. 2017
  • TC AV ČR

Český statistický úřad vydal novou Statistickou ročenku České republiky 2017. Celou obsáhlou kapitolu věnuje oblasti vědy, výzkumu a inovací. Z celkového počtu 6 742 patentů udělených v České republice za rok 2016, jich bylo pouze 675 přihlášeno z ČR. V intenzitě inovací v podnicích je Česká republika pod průměrem EU.

30. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala zprávu, která mapuje inovace, výzkum a digitální technologie v zemích OECD. Statistiky ukazují, že Čína se stala druhou největší vědeckou mocností, hned po USA. Podobně soukromý výzkum a vývoj jsou vysoce koncetrovanou činností. Hlavních 2000 korporací aktivních v této oblasti je soustředěno v USA, Japonsku a Číně.

28. 11. 2017
  • OECD

Partneři webu a spolupracující instituce