facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
CZARMA

CZARMA

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) v návaznosti na Společnou pozici ke snižování administrativní zátěže ve vědě a výzkumu zorganizovala k tomuto tématu konferenci. Akce se konala 3. 10. 2023 v Praze za organizační podpory Univerzity Karlovy, v jejíchž reprezentativních prostorách se sešlo 6 zástupců poskytovatelů účelové podpory a více než 180 členů asociace, dalších 80 se akce účastnilo online.

Profesní sdružení Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) podporuje Národní plán obnovy (NPO) jako prostředek pro využití Nástroje pro oživení a odolnost EU. Přesto považuje za potřebné upozornit na některé nedostatky jeho pravidel, které vedou k zásadnímu nárůstu administrativy příjemců a v některých případech do značné míry ztěžují využití prostředků NPO.

Pod vedením Technologického centra Praha a pracovní skupiny CZARMA „Finanční a administrativní management projektů“ byla vytvořena první společná pozice CZARMA. Její podtitul je „Snížení byrokracie, zvýšení efektivity: Sjednocení administrativních podmínek podpoří výzkum, vývoj a inovace“.