facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak bych si představoval budoucí parlament...

26. 9. 2017
Jak bych si představoval budoucí parlament...

..., který by měl šanci pracovat pro dobro vědy, výzkumu, vzdělávání a technologií. Především bych chtěl poděkovat redakci za analýzu programů jednotlivých politických stran. Jako relevantní jsem vyhodnotil ODS, TOP 09 a Piráty. 

Strany současné vládní koalice nelze po těch čtyřech letech brát moc vážně, zejména působení pana Bělobrádka na vládním odboru VaV bylo tristní. A to měl fakticky zcela volné ruce. Ostatní strany prosazují jen nekonkrétní bláboly.

TOP 09 píše:

  • Financování vysokých škol svážeme s hodnocením jejich kvality. Prosadíme systém půjček a grantů na náklady na vysokoškolské vzdělání. Vysokým školám umožníme zavést školné jako součást těchto nákladů. Významná část školného bude použita na stipendia pro talentované studenty z ekonomicky znevýhodněných rodin.
  • Podpoříme vědu a výzkum jakožto faktory, které rozhodují o budoucnosti země. Chceme, aby špičkoví vědci a mladí doktorandi měli zajištěné materiální zázemí a zůstávali v České republice.

ODS:

  • Rovnější podmínky financování pro výzkumné instituce bez ohledu na příslušnost k vysokým školám nebo Akademii věd.
  • Jednodušší proces získávání zahraničních vědců.

Piráti:

  • Prosazujeme stabilní institucionální podporu. Podstatné jsou kvalita a výsledky v mezinárodním měřítku. Zpřehledníme a zjednodušíme granty.
  • Usilujeme o transparentní financování veřejných výzkumných institucí.
  • Podporujeme pěstování vědeckých talentů.
  • Učebnice a výsledky výzkumu vzniklé s veřejnou podporou učiníme zdarma veřejně dostupnými.
  • Zavedeme jednotný registr závěrečných prací na VŠ. Prodloužíme dobu, po kterou je možné přezkoumat regulérnost studia na VŠ ze 3 na 15 let.

Z programu TOP 09 ční, že ho psal letitý vysokoškolský funkcionář František Vácha. Dejte nám školné, nechte nám doktorandy. Jaké školné si představuje? 40 000 USD aby to mělo smysl? Je vcelku známo do jakých výšin školné v Anglii nebo USA narostlo. Copak soukromé vysoké školy skutečně nějak významně veřejným vysokým školám konkurují?

Doktorandi by naopak zůstávat neměli. Mladí lidé zapálení pro vědeckou kariéru by měli vyjíždět na doktoráty do zahraničí a měli by být lákáni nazpět návratovými granty a nabídkou kariérních pozic. Jenže to by ohrožovalo inbrední kulturu na českých akademických institucích…. Takže TOP 09 bohužel nikoliv.

Program ODS psal Jiří Nantl, je poznamenán jeho několikaletou zkušeností z ministerstva školství, kde bojoval s pozoruhodným a vcelku nevysvětlitelným politickým vlivem Akademie věd, jejíž rozpočet se poznenáhlu navyšoval, zatímco ten MŠMT se otloukal jako píšťalička. Teď je Jiří Nantl ředitelem nové infrastruktury CEITEC a má problémy s vízy pro zahraniční vědce. Pořád obecné problémy, i když jen ten první patří mezi ty nejdůležitější. Navíc vím, že pokud vykroužkujete dost Soukromníků, přijde ke slovu i jejich program se státními profesurami, omezeným počtem státem financovaných míst na vybraných oborech vysokých škol, rozšířením neuniverzitního terciárního vzdělávání a radikální změnou zákona o VVI. Takže ODS přece jenom spíše.

Nejpoučenější program mají Piráti. Samé podstatné konkrétní a obecně důležité body. Volitelní pro každého akademika, který to myslí s budoucností své země dobře.

Jak by tedy vypadal parlament, který to s vědou a výzkumem myslí nejlépe? Na pravici ODS s vykroužkovanými soukromníky, na levici Piráti. Dohromady by dali jeden kompletní dobrý program pro VaV. I pro celý stát.

 

Autor: Dalibor Štys