facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bilancování pokroku v hodnocení výzkumu: rok 2016 a výhled na rok 2017

2. 1. 2017
Bilancování pokroku v hodnocení výzkumu: rok 2016 a výhled na rok 2017

Všechny noviny nyní bilancují události roku 2016 a vyhlíží události roku 2017. O pokroku v hodnocení české vědy jsem tam ale nenašel nic. Tak si zabilancuji sám zde. Pokud jde o hodnocení VaV byl rok 2016 rokem zklamaných nadějí. A v roce nadcházejícím tomu bohužel velmi pravděpodobně nebude jinak.

Hodnocení 2015

Ano, kafemlejnkové Hodnocení'15 se realizovalo až v roce 2016. V roce 2014, kdy se mělo uskutečnit, se na něj totiž tak nějak úředně zapomnělo. Začíná nám už rok 2017 a navzdory prodlouženému harmonogramu se H'15 nepodařilo dokončit ani v roce 2016. Podle harmonogramu (str. 58 Metodiky) měly být výsledky H'15 schváleny Radou již v prosinci 2016, což se nestalo. A zřejmě se to jen tak nestane ani v dohledné době. Hodnocení má totiž čtyři etapy a na webu Rady, na rozdíl od minulosti, zatím nejsou informace ani o dokončení etapy I.

Jediné, co bylo zveřejněno, jsou výsledky hodnocení vybraných výsledků v II. pilíři. Zveřejněné výsledky však vzbuzují řadu pochyb. A tři měsíce po zveřejnění najdeme na webu Rady obsahově jiný seznam zhodnocených výsledků než seznam pověšený na webu MŠMT.

Hodnocení 2016

U kafemlejnkového Hodnocení'16 je situace ještě tajemnější než u H'15. O jeho průběhu se z webu Rady člověk nedozví nic. Pro H'16 už na webu totiž není ani pouhá záložka. Podle harmonogramu mělo H'16 proběhnout společné s dokončením H'15. Jestliže má zpoždění H'15, bude mít H'16 zpoždění zřejmě ještě mnohem větší.

Bez výsledků H'15 a H'16 nebudou zkontrolovány, sjednoceny a obodovány vědecké výstupy z let 2014-2015. Ministerstva školství a třeba i průmyslu tak budou i v roce 2017 rozdělovat miliardy institucionální podpory výzkumným organizacím podle výsledků z let 2009-2013. Z let, kdy byl bodovací systém kafemlejnku ještě absurdnější než od roku 2013 a kdy body získalo mnoho pseudovědeckých až podvodných výsledků. A MŠMT bude podle těchto bodů navíc rozdělovat přes 15 miliard na vzdělávací činnost vysokých škol, určovat podle bodů počty státem financovaných studií na školách a rozdělovat školám cca miliardu na specifických výzkum doktorandů. Devastující dopad kafemlejnku na obory společenských a humanitních věd na vysokých školách tedy bude pokračovat i nadále.

Bez výsledků H'15 a H'16 nebude možné sledovat a analyzovat novější trendy vývoje českého publikačního výkonu v impaktovaných vědeckých časopisech a změny jeho kvalitativní struktury na úrovní fakult jednotlivých vysokých škol. Nebude možno aktualizovat informace jako například v informačním systému IDEA.

Hodnocení 2011-2013

Série Hodnocení 2011-2013 proběhla už před rokem 2016, ale rok 2016 se jich přesto výrazně dotkl. Až do konce června 2016 totiž bylo možno ve výsledcích dosavadních Hodnocení hledat a probírat se jimi pomocí webovských udělátek. Kromě jiného člověk mohl dohledat plejádu podivných výsledků, které se do hodnocení dostat neměly. V červnu 2016 však byl v důsledku administrativní boty informační systém VaV odpojen. Od té doby mají všichni zájemci o informace po ptákách. Koncem roku 2016 se sice na webu Rady objevil odkaz alespoň na výsledky H'14, ale jde desítky excelovských souborů ke stažení - tedy návrat k pravěké informační technologii konce minulého století.

Metodika 2017+

Metodika 2017+ měla představovat zbrusu nový systém hodnocení výzkumných organizací. Práce na ideovém záměru M17+ se však plně rozběhly až v polovině roku 2016 a není divu, že se koncem roku 2016 na stole objevil nedovařený, tedy zmatečný, neúplný a nedostatečně promyšlený polotovar.

Hodnocení Akademie věd ČR 2010-2014

V první polovině roku 2016 byly zveřejněny výsledky hodnocení týmů na pracovištích AV ČR, které proběhlo v roce 2015. Na české poměry šlo o výjimečně solidně provedené institucionální hodnocení. AV ČR jako jediný poskytovatel veřejné institucionální podpory (na rozdíl od řady ministerstev) jako jediná dostála povinnostem zodpovědného hospodáře s veřejnými prostředky. Jistě, i na hodnocení AV ČR lze najít řadu vad na kráse. Doufejme, že tyto vady na kráse budou poučením pro příště, které pro pracoviště AV ČR nastane někdy kolem roku 2020. Každopádně toho dnes o kvalitě, podmínkách a výhledu výzkumu na pracovištích AV ČR ví veřejnost (a nejen česká) neskonale více než v případě vysokých škol a jejich fakult a v případě dalších resortních či firemních ústavů.

Hodnocení programů účelové podpory

Až dosud bylo hodnocení programů účelové podpory součástí kafemlejnku. K hodnocení programů se totiž více méně používaly kafemlejnkové čárky. Jistě, jde o potěmkinovu vesnici, protože reálně o hodnocení programů nejde. I proto nová Metodika 2017+ už hodnocení programů neobsahuje (M2017+ je o hodnocení institucí a ne programů). Pro hodnocení programů měl vzniknout zbrusu nový systém hodnocení. V plánu prací a slibů to mají vlády již léta. Stejně jako v předchozích letech se však ani v roce 2016 nic nepřipravilo. Vlastně ano. Další vládní usnesení nahradilo jedno starší, opět nesplněné.

Výhled pro rok 2017

Na podzim roku 2017 budou sněmovní volby. Ty přípravy a realizaci hodnocení na cca rok výrazně utlumí až hibernují. Studená fáze předvolební kampaně už běží a teplota už bude jen stoupat. Příprava na volby postupně utlumí a zastíní běžné agendy, včetně hodnocení VaV. Na základě historické zkušenosti je vysoká pravděpodobnost, že se do konce roku 2017 podaří dát dohromady v lepším případě pouze obecnou koaliční smlouvu a nápodobně vládní prohlášení. A nebude překvapením, když po volbách pod stůl spadne i v potu připravovaná Metodika 2017+ tři roky připravovaný nový zákon o VaV. S pravděpodobností hraničící s jistotou se proto nic z toho, co M2017+ navrhuje, v roce 2017 uskutečnit nepodaří. To by se bývalo muselo začít s logistickými přípravami hodnocení už v roce 2016.

Novela zákona o vysokých školách zavedla od září 2016 nový způsob akreditací. S tím souvisí nové požadavky na vnitřní hodnocení vysokých škol, které až na výjimky dosud svůj výzkum nijak nehodnotily a používají mírně upravené body z kafemlejnku. Vysoké školy teď mají s akreditačními požadavky na hodnocení těžkou hlavu a budou ji mít i v roce 2017. Jak se se sebehodnocením vlastního výzkumu v praxi vypořádají se teprve uvidí a bude to spíše až v roce 2018.

Nedotaženost M2017+ podle mého soudu povede k tomu, že reprezentace vysokých škol bude tlačit na prodloužení aplikace dosavadního kafemlejnku. A pokud jim to neprojde v Radě, budou tlačit na MŠMT, aby chod kafemlejnku v nějaké osekané podobě zajistilo alespoň pro vysoké školy.

 

Článek byl publikován 2.1.2017 na webu metodikahodnoceni.blogspot.cz.