facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci bojovali o pět miliard. Na další čekají

5. 12. 2017
Vědci bojovali o pět miliard. Na další čekají

Od nanotechnologií přes nová léčiva či chemii až po společenské vědy. Resort školství určil po dlouhém čekání patnáct projektů, jež dostanou stamiliony korun na excelentní výzkum. O kritériích výběru se však hodně diskutovalo.

Psychologové i sociologové, ale též arabisté či sinologové se spojí ve výzkumném záměru, který má řešit otázky dnešního světa. Pod vedením Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) vzniknou tři propojená mezioborová centra: Centrum pro studium člověka a společnosti, Institut pro studium strategických regionů a také Kreativní laboratoř.

Jde o jediný společenskovědní projekt z patnácti, které vysoutěžily 5,2 miliardy korun na excelentní výzkum z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Pražská „filda“, jež patří k prestižním, ale chudým školám, se může těšit na nebývalou infuzi 471 milionů korun. Podpořené projekty ze zdrojů EU zahájí svou činnost příští rok na jaře a potrvají až do října 2022.

„Naše centra představují novou strukturu badatelské činnosti amají díky problémově čili tematicky orientovanému výzkumu pomoci propojit různé katedry a potvrdit ambici být lídrem v oblasti humanitního a sociálněvědního výzkumu,“ řekl Lidovým novinám Pavel Sitek, proděkan FF UK pro projektové řízení. „Je zásadní, že projekt byl hodnocen zahraničními experty a obstál v konkurenci přírodních věd i technicky zaměřených oborů a v této vlně úspěšných projektů je nejlepší na Univerzitě Karlově. Pevně věřím, že se podaří během příštích pěti let naplnit všechny vytyčené ambice včetně zlepšení postavení humanitního a sociálněvědního výzkumu, který je v demokratických společnostech zásadní,“ dodává proděkan Sitek.

Celkem asi až deset miliard

Do soutěže se přihlásilo 130 žádostí, které dle informací Lidových novin poptávaly souhrnně 42,6 miliardy korun! Původně bylo k mání jen šest miliard. „Plánovanou alokaci šesti miliard korun – stanovenou pro výzvu Excelentní výzkum – je ministerstvo připraveno navýšit až do výše deseti miliard korun podle doporučení výběrové komise. Důvodem je velký počet vysoce kvalitních projektů,“ sdělil Lidovým novinám náměstek resortu Václav Velčovský.

Počet záměrů tak ještě není konečný; u některých běží lhůty pro přezkum. „Očekáváme, že finální seznam bude sestaven v polovině prosince. První část, jež byla zveřejněna, představuje ty projekty, u nichž uplynuly všechny lhůty, jež byly projednány komisí a jejichž bodový zisk je takový, že možné ,přeskákání‘ bodově lépe hodnocenými projekty nebude mít negativní dopad,“ říká Velčovský.

Akademie se čtyřmi zářezy

V již jisté patnáctce byla nejúspěšnější Akademie věd. Dosáhne na financování čtyř svých projektů týkajících se izotopů, jádra, změn klimatu či vývoje nových léčiv. Bezmála půlmiliarda korun směřuje do Ústavu organické chemie a biochemie AV, kde látky proti HIV vyvíjel Antonín Holý. Nejvíce peněz, 797 milionů, však dostane Ústav fyziky plazmatu AV, jenž zkoumá jadernou fúzi.

Po dvou úspěších mají České vysoké učení technické (energetika a inženýrská fyzika), Univerzita Karlova (k filozofům se přidali parazitologové) a olomoucká univerzita. Zabodovaly její dva projekty: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Souhrnně získala 700 milionů. „Očekávám další rozvoj těchto pracovišť, která patří k tomu nejlepšímu, co v Olomouci máme. Budeme moci najmout další zajímavé lidi ze zahraničí. Úspěch má význam i pro náš kraj,“ řekl Lidovým novinám Jaroslav Miller, znovuzvolený rektor Univerzity Palackého, která je čím dál silnější právě v rostlinném výzkumu a nanotechnologiích.

Z předních institucí na prvním seznamu povážlivě absentuje Masarykova univerzita. Právě brněnští akademici na jaře ostře kritizovali nastavení kritérií pro výběr excelence. Náměstek Velčovský namítá: „Projekty prošly náročným dvoukolovým hodnocením zahraničními oborovými hodnotiteli, které nemá v jiných výzvách obdobu. Excelentní výzkum totiž vnímáme jako zásadní výzvu s podstatným systémovým dopadem do českého vědeckovýzkumného prostředí.“

První patnáctka vyvolených

Ministerstvo školství zatím rozdělilo 5,2 miliardy korun na výzvu Excelentní výzkum z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) patnácti nejlépe hodnoceným záměrům ze 130 přihlášených (v milionech Kč).

 1. Státní zdravotní ústav - toxikologické metody - 137,4
 2. Ústav výzkumu globální změny AV ČR - udržitelnost ekosystémů - 339,8
 3. České vysoké učení technické - energetické technologie - 324,7
 4. Ostravská univerzita - stárnutí v průmyslové oblasti - 250,9
 5. Česká zemědělská univerzita - lesnictví a globální změny - 357,8
 6. České vysoké učení technické - aplikace fyziky mikrosvěta - 196,3
 7. Univerzita Palackého - rostliny a udržitelný rozvoj - 360,8
 8. Univerzita Karlova - kreativita a adaptabilita - 470,9
 9. Vysoká škola báňská - mechatronické systémy - 235,2
 10. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - chemická biologie a terapie - 497,0
 11. Ústav jaderné fyziky AV ČR - výzkum ultrastopových izotopů - 386,3
 12. Univerzita Palackého - nanotechnologie pro budoucnost - 335,2
 13. Univerzita Karlova - patogenita a virulence parazitů - 280,6
 14. Technická univerzita Liberec - hybridní materiály - 240,5
 15. Ústav fyziky plazmatu AV ČR - tokamak a jaderná fúze - 797,0

Pramen: Lidové noviny, MŠMT

 

Autor: Martin Rychlík

Článek vyšel 28. 11. 2017 v Lidových novinách.