facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR zjednodušuje podmínky pro uchazeče i příjemce podpory

4. 12. 2018
TA ČR zjednodušuje podmínky pro uchazeče i příjemce podpory

Co nejméně administrativní zátěže pro ty, kteří žádají o dotaci nebo už řeší podpořené projekty, to je dlouhodobá snaha Technologické agentury ČR (TA ČR). Také v letošním roce bylo realizováno několik změn, které by měly uchazečům a příjemcům usnadňovat přípravu a realizaci projektů.

První z těchto změn je zmírnění podmínek procesu přijímání návrhů projektů do veřejných soutěží. Zatímco dříve znamenala absence některých povinných dokumentů automatické vyřazení ze soutěže, aktuálně lze některé z nich v průběhu formální kontroly doplnit. Jde např. o povinné přílohy návrhu projektu vztahující se k výsledkům (průzkum trhu, patentové rešerše apod.), doložení aplikačních garantů nebo zveřejnění účetních závěrek. S účetními závěrkami souvisí i další zjednodušení administrativy, kterým je automatické vyplňování ekonomických údajů v návrhu projektu.

Příjemců se týká zrušení povinnosti hlásit některé změny v řešení projektu. Např. změny týkající se údajů, které je možné automaticky stahovat z veřejných zdrojů. Další vybrané změny (např. nový výsledek projektu) bude příjemce nově oznamovat prostřednictvím průběžné či závěrečné zprávy. V případě změn, o jejichž umožnění musí příjemce i nadále žádat, zavedla TA ČR některé organizační změny, díky nimž dojde ke zkrácení celého procesu jejich vyřízení.

Optimalizovány byly i procesy probíhající v rámci programu BETA2, jehož prostřednictvím jsou uspokojovány výzkumné potřeby rezortů. Plně byl zprovozněn Informační systém realizace programu BETA2 (ISRB BETA2), což umožňuje elektronizaci a automatizaci procesu řízení potřeby, a to od přípravy projektu a veřejné zakázky až po realizaci projektu. Součástí ISRB je i jedinečný elektronický nástroj pro podávání nabídek (Průvodce). Pouze elektronicky probíhá i komunikace s dotčenými rezorty týkající se jejich výzkumných potřeb a navazujících projektů.

Nově mohou stávající i potenciální uchazeči konzultovat své záměry s regionálními koordinátory. Najdou je v regionálních kancelářích agentury CzechInvest. Jedná se tak o další komunikační nástroj k již známé a dlouhodobě využívané aplikaci HelpDesk.

Realizací výše uvedených opatření nepovažuje TA ČR proces zjednodušování administrativy a komunikace s uchazeči a příjemci rozhodně za ukončený. Aktuálně je řešeno sjednocení obsahu návrhů projektů s průběžnými zprávami o jejich řešení. TA ČR usiluje o sjednocení podmínek s ostatními poskytovateli podpory v oblasti VaV (stran rozpočtů, kontrol atd.) nebo je prověřována možnost napojení na další systémy veřejné správy v souvislosti s vládním dokumentem Digitální Česko. S tím jdou ruku v ruce další aktivity TA ČR, jako je například spuštění aplikace STARFOS, která umožňuje vyhledávání v projektech VaVaI podpořených z veřejných prostředků, či možnost zájemců o programy TA ČR obrátit se na její regionální koordinátory.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR