facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V souvislosti s rámcovými programy pro výzkum a inovace (RP) snad neexistuje nic, co by bylo více sledováno, než granty Evropské rady pro výzkum (ERC). ERC financuje od roku 2007 průkopnické projekty (granty) především v základním výzkumu v celé řadě výzkumných oblastí. Granty ERC jsou určeny na podporu originálních myšlenek a záměrů vynikajících výzkumných pracovníků v různé fázi jejich vědeckého rozvoje.

22. 5. 2024

Vydavatelství Springer Nature, majitel renomovaného vědeckého časopisu Nature, se možná ocitá v nelehké situaci, když se jeho zaměstnanci rozhodli podniknout kroky k ochraně svých mezd. Navržené minimální navýšení vyústilo ve spor, který by mohl vést k historické stávce.

22. 5. 2024
Ondřej Havelka
Array
(
)

Osmiletá mezinárodní činnost v oblasti kosmického výzkumu byla 11. května 2024 na ústecké univerzitě zúročena založením historicky prvního českého vědecko-výzkumného pracoviště zaměřeného na oblast vesmíru. Kromě kosmického výzkumu a s ním spojených aktivit se obecně specializuje na fungování člověka a malých sociálních skupin v širokém spektru exponovaných profesí.

21. 5. 2024

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Středoškolská odborná činnost má v České republice dlouhou historii. Každoročně se jí účastní více než tisíc studentů a studentek středních škol a na jejím zajištění se podílí obrovské množství lidí. Nejlepší řešitelé vědeckých projektů se pravidelně úspěšně účastní mezinárodních soutěží. Přesto není státem dostatečně finančně podporovaná.

21. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Je několik ústavů AV ČR, které se nebojí své výstupy ukázat jak veřejnosti, tak i potenciálním komerčním partnerům. Mezi ně patří i Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který provozuje několik webů s údaji o suchu, požárech, či o klimatické změně. Jejich posledně realizovaný web ClimRisk ocení hlavně ti, kteří potřebují zjistit, jak může jejich investici ohrozit klimatická změna.

21. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Má doktorát z biomolekulární chemie, vedla GA ČR juniorský grant, ale život ji nakonec zavál do managementu vědy. Již 12 let působí jako zástupkyně ředitele CEITEC a vedoucí administrativy. Věří, že v CEITEC jdou příkladem a ukazují, jak by měla spolupráce mezi vědci a administrativou vypadat.

20. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o nové sekci webu týkající se FP10 nebo o úspěšných českých koordinátorech v projektu Cure4Aqua.

20. 5. 2024

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se Jiří Danihlík celou svoji studijní i vědeckou kariéru věnuje včele medonosné. Jak se ke včelám dostal, jaká úskalí přináší jejich studium a jaký dopad budou mít letošní výkyvy počasí na populaci včely medonosné? Ptali jsme se v rozhovoru, který vznikl u příležitosti Světového dne včel, který připadá na 20. května.

19. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Martin Vrňata byl jmenován profesorem oboru „Měřicí technika“ v roce 2017 na FEL ČVUT. Na VŠCHT Praha na Ústavu fyziky a měřicí techniky vede výzkumnou skupinu „Senzory“, která se zabývá teoretickým i aplikovaným výzkumem senzorů určených pro detekci plynů.

19. 5. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Šestitýdenní antarktické dobrodružství spojené s opravou provizorního zázemí pro terénní výzkum, refugio CZ*ECO Nelson, prožili pedagogové Fakulty umění a architektury TUL Vladislav Bureš a Dagmar Vojtíšková. Oba stavební projektanti se zkušenostmi s přežitím v extrémních podmínkách byli v týmu letošní expedice brněnské Masarykovy univerzity na Nelsonův ostrov.

18. 5. 2024

Technická univerzita v Liberci