facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bilancování po 4 letech: III. díl: Informační systém

2. 10. 2017
Bilancování po 4 letech: III. díl: Informační systém

Vládě končí funkční období. Je čas bilancovat. Minule jsem bilancoval hodnocení programů účelové podpory VaVaI a předtím realizaci hodnocení výzkumných organizací. Skončím bilancí pokroku na straně informačního systému VaV. V této agendě se nejenže nepokročilo, ale dokonce se i pochodovalo zpátky.

Informační systém VaV

Nastupující vláda před téměř 4 lety převzala ve světě celkem unikátní informační systém. V něm se daly vyhledávat konsolidované a verifikované informace o všech výsledcích VaV v zemi vzniklých s veřejnou podporou za dlouhá léta zpět. Čekalo se jen na moderní analytickou nadstavbu pro uživatele z řad akademické a neakademické veřejnosti a na pravidelné analytické vytěžování dat. Nejenže jsme se nedočkali, informační systém dokonce přestal k 1. červnu 2015 fungovat. Úřad pro VaV totiž nezvládl ukočírovat přechod od externí správy na interní.

Poté na měsíce zavládla informační tma. Jen postupně byly spouštěny části původního systému. Ani dnes však ještě nejsme tam, kde se 30. dubna'15 skončilo. Data z Hodnocení'13 tak veřejnosti stále nejsou dostupná. Data z Hodnocení'14Hodnocení'15 jsou dostupná v technologické podobě připomínající polovinu 90. let minulého století. Příslušná část informačního systému nejenže nemá analytickou nadstavbu, ale neposkytuje ani nejprimitivnější vyhledávací funkce a neobsahuje popis dat (metadata). Jde prostě o hromadu XLS tabulek zavěšených na webu. Prohledávání dat z posledního Hodnocení'15 tak dnes veřejnosti umožňuje pouze nevládní aplikace nadšence Pavla Šmerka.

Při troše snahy, ochoty a invence už dávno mohla mít nejen akademická veřejnost k ruce cenná srovnání a analytické nástroje pro práci s daty z Hodnocení, která dnes v informačním systému leží jako seno na hromadě. Příkladem přetavení dat v užitečné informace jsou studie IDEA [1 | 2 | 3 | 4 | 5]. Ty ale vznikají hlavně díky nadšení pár lidí a poslední dobou i díky podpoře programu Strategie AV 21.

Celková bilance

Zatímco v případě hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaV došlo za 4 roky alespoň k malému pokroku, v případě informačního systému VaV se udělal jeden krok kupředu (přechod z externí na interní správu systému) a jeden krok zpět (ne vše co kdysi fungovalo teď funguje).

Za výraznější přínos dosluhující vlády v oblasti hodnocení a financování VaV tak lze považovat navýšení vládního rozpočtu na VaV. Ale o velkou zásluhu nakonec asi také nejde. Vláda totiž měla velké štěstí, že přebírala správu země po končící světové ekonomické krizi (během které byly státní rozpočet a rozpočet na VaV přirozeně škrceny nutnými úsporami) na dobu, kdy svižně rostoucí ekonomika generovala dodatečné příjmy státního rozpočtu. Navyšování rozpočtu na VaV tak bylo spíše povinností, než zásluhou. Navíc šlo zaslechnout i domněnku, že navyšování rozpočtu na VaV bylo politickou cenou za hlasy potřebné ke schválení EET. Zároveň nezanedbatelná část finančního navýšení směrovala do programů podpory aplikovaného výzkumu, o nejasnosti jejichž přínosů zde byla řeč již minule. Přilévaly se tak veřejné peníze do systému, který až na segment pracovišť AV ČR a do jisté míry TA ČR po 4 letech stále postrádá solidní hodnocení a výhled není moc optimistický.

 

Autor: Daniel Münich

Článek vyšel na webu http://metodikahodnoceni.blogspot.cz