facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Alice Dvorská

Alice Dvorská

Je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 obhájila doktorát v oboru chemie životního prostředí. Na postdoc pozici se věnovala studiu transportu znečišťujících látek ovzduším a po změně pracoviště na pozici junior vědkyně a vedoucí týmu monitoringu znečišťujících látek a skleníkových plynů v ovzduší. Po ukončení vědecké kariéry se živí jako nezávislá expertka. V oblasti znečištění prostředí konzultuje klienty z prostředí advokacie, místních samospráv a angažované veřejnosti. Kromě toho se věnuje popularizaci environmentálních témat i s využitím vědeckých publikací.

Možnosti, přínosy a existující překážky v posílení spolupráce mezi vědou a výzkumem na straně jedné a průmyslem a komerční sférou na straně druhé, jsou nejen na tomto portále častým tématem. Podobným diskusním evergreenem je téma vědy a politické reprezentace. Ale co veřejnost, která mj. svými daněmi vědu platí? Pro (nejen) českého vědce/vědkyni je stále jakousi Popelkou, na kterou nezbývá čas, není příliš atraktivní, ale někdy bývá objektem vzdělávání.

15. 2. 2019
Alice Dvorská
Array
(
)

Nedávno jsem se dívala na německé televizi na film natočený podle skutečných událostí. Odehrával se v západoněmeckém Porúří koncem sedmdesátých let minulého století. Zaměstnankyně fotoateliéru Kunze zjistily, že za stejnou práci pobírají menší plat než jejich mužští kolegové. Začaly vést kampaň za stejnou mzdu, obrátily se na soud...

16. 11. 2018
Alice Dvorská
Array
(
)

Excelence, unikátnost, špičkový výzkum, konkurenceschopnost. Prezentace vědecké práce se často těmito superlativy a termíny evokujícími nějaká „nej“ jen hemží. A co slušnost a férovost? Ty se poděly kam? Jsem přecitlivělá, když mi ve vědě chybí? Nebo neschopná obstát v konkurenci? Ale kdeže. Nesobecké, solidární a empatické chování může být v současném prostředí vědy naopak projevem velké odvahy.

13. 8. 2018
Alice Dvorská
Array
(
)

V oblasti publikační etiky vědeckých prací jsou sice některá pravidla jasná, ale existují i šedé zóny, kterých někteří lidé šikovně využívají. Koncept publikování a (ne)kontrolní mechanismy tak, jak jsou nastavené, mohou být odměnou pro oblíbené a potřebné, ale komplikací pro ty ve vědecké hierarchii nedůležité a trestem pro neoblíbené.

13. 6. 2018
Alice Dvorská
Array
(
)