facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Martin Víta

Martin Víta

Zakladatel portálu ResearchJobs.cz a doktorský student na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn v srpnu 2016 s myšlenkou sjednotit na jednom místě pracovní pozice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a na akademické půdě. Kromě toho je také organizátorem každoročních Martinských slavností klavíru a je zakládajícím členem iniciativy Stop grantokracii, která si klade za cíl upozorňovat na rizika masivního využívání či zneužívání grantových podpor nejen v oblasti kultury a propagovat drobné mecenášství.

Na nedostatek kandidátů si v ČR dnes stěžuje kde kdo, zejména ze strany zaměstnavatelů z oblasti průmyslu zní v tomto směru silný hlas. I když akademická sféra a oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) má v mnoha směrech zcela jiný charakter, nedostatek vhodných kandidátů se projevuje i zde. Je pravděpodobné, že netriviální podíl na tomto stavu má demografický vývoj a další faktory.

19. 8. 2018
Martin Víta
Array
(
)