Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Král je nahý II

4. 6. 2018
Král je nahý II

Děkuji panu doktoru Chýlovi za to, že mi dal za pravdu. Ano, právní rámec Akademie věd je špatný a neumožnuje ani do budoucna, aby se stala institucí srovnatelnou se Společností Maxe Plancka. Proto jí samozřejmě žádné hodnocení nepomůže.

Přesto si pan doktor Chýla nedá pokoj a hodnocení těchto dvou institucí dále porovnává.

1) Ano, je pravda, že jednotlivé ústavy MPG procházejí hodnocením každé dva nebo tři roky. A že každý ústav má svůj vlastní poradní panel, který jen hodnocením na místě stráví týden. Nikoho na MPG by nenapadlo honit malou skupinu hodnotitelů 52 geograficky vzdálenými pracovišti různých ústavů za 4 dny. Ano, vyplnili pak podobné dotazníky.

2) Zcela opomenuta byla metoda, jíž MPG hledá nové vedoucí pracovníky, potenciální ředitele ústavů. Trvá to 4-6 let a současně se hodnotí celá náplň ústavu. Může to vést až k jeho výrazné redukci nebo zavření. To měl na mysli ve svém příspěvku Pavel Hobza.

Pokud jde o vysoké školy, jednoduše pokud někdo, kdo je placen z RVO nebo z grantu, vyučuje, využívá tyto prostředky na výuku. Nahlédněte do příslušných výročních zpráv, a snadno zjistíte, jak tomu je. Pokud jim nerozumíte, ptejte se kteréhokoliv z děkanů technických nebo přírodovědných fakult. Sčítání různých grantových prostředků administrovaných MŠMT (z nichž čerpají i ústavy AV) s RVO, a porovnávání výsledků v absolutních číslech, bez ohledu na počet výsledků nebo vědeckých pracovníků, je skutečný výraz zoufalství.

Neuniverzitní vědecké instituce mají smysl, pokud jsou na špičce oboru ve světovém srovnání. I ze stavu českých vysokých škol v průměru jejich kvality mne jímá hrůza. Tím, že se budeme vymlouvat na právní rámec, ničemu nepomůžeme. Má ho fatálně špatně Akademie věd i vysoké školy. Právní rámec našich výzkumných institucí se musí radikálně změnit. A je vcelku zřejmé jak. Až se toho někdo odváží, Věda žije !!! bude zase v ulicích. Bude jim Akademie věd zas poskytovat zázemí, nebo se bude chtít změnit na českou Společnost Maxe Plancka?

 

Autor: Dalibor Štys