facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Již v pondělí 28. ledna 2019 zahájí Masarykova univerzita oslavy 100 let od svého založení, které přinesou obřady spojené s oceňováním významných osobností, kulturní i společenské akce nebo absolventské srazy. Vrcholem oslav bude Festival MUNI 100, který 15. června obsadí na celý den pavilon A na brněnském výstavišti a bude největším absolventským srazem Masarykovy univerzity v historii.

27. 1. 2019

Masarykova univerzita

Vzájemná důvěra mezi podniky provádějícími výzkum a vývoj a finanční správou byla v minulosti výrazně narušena. Finanční správa v obavě před zneužíváním zahájila kontroly a podniky se od využívání tohoto nástroje začaly odvracet. Na nápravě začala v minulém roce pracovat pracovní skupina Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Legislativní řešení by mělo vejít v účinnost letos.

25. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. února 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát Metodika 2017+ a nastavení odměňování vědců. 

25. 1. 2019

JIC

Ve středu 6. března 2019 se bude v prostorech českobudějovického hotelu Clarion konat Veletrh dotačních a inovačních přležitostí. Představí se zde například kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity a Biologického centra, Czechinvest, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský vědeckotechnický park a další instituce.

23. 1. 2019

JCTT

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze ve spolupráci s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace pořádají dne 5. února 2019 v Praze Česko-německý den aplikovaného výzkumu.

22. 1. 2019

Velvyslanectví SRN v Praze

Slavnostním odhalením bronzové podobizny českého historika a politika Antonína Rezka, který se v roce 1899 významně zasloužil o vznik první české vysoké školy v Brně, zahájilo v úterý 15. ledna 2019 Vysoké učení technické v Brně letošní oslavy 120. výročí založení brněnské techniky. Pro své absolventy chystá například hudební festival nebo Zlaté promoce po 50 letech.

20. 1. 2019

VUT v Brně

Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané The Art of Scientific Performance uveřejněné v prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution.

18. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Předseda vlády Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní RVVI, zahájil v neděli 13. ledna svou týdenní pracovní cestu po Asii. Navštívil Singapurskou republiku, kde se setkal s prezidentkou země Halimah Yacobovou a předsedou vlády Lee Hsienem Loongem. Společně jednali o obchodní spolupráci, tématech z oblasti vědy, výzkumu a školství a příležitostech pro obrannou spolupráci...

17. 1. 2019

Úřad vlády

Memorandum uzavřela Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu s Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve středu 16. ledna 2019. Platforma se bude aktivně podílet na přípravě a naplňování národní strategie pro rozvoj umělé inteligence. Česko ji má zpracovat do poloviny letošního roku.

17. 1. 2019

SPČR

Vesmírný výzkum má v Česku letitou tradici. Vědci z Akademie věd v současnosti pracují i na dvou unikátních evropských kosmických projektech. Řeší technické i vědecké problémy. Projekt ATHENA pomůže mapovat magnetická pole ve Sluneční soustavě, mise HERA zase prozkoumá asteroidy.

13. 1. 2019

Vědavýzkum.cz