instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Více než 3 000 vědeckých pracovníků ve 27 výzkumných institucích. Zabývají se například výzkumem rakoviny, vesmíru i problémy s vodou. Mezinárodní vědecké týmy ze středních Čech patří ke světové špičce. Také díky nim se region dostal na globální vědeckou i inovační mapu. Jak se žije a pracuje vědcům ve Středočeském kraji?

17. 11. 2019

Středočeské inovační centrum

V pondělí 2. prosince 2019 se v Praze uskuteční Alberta-Europe Matchmaking Symposium pro výzkum a vývoj. Akci pořádá Německo-kanadské centrum pro inovace a výzkum (GCCIR) společně s agenturou CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).

17. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Petr Neugebauer a jeho tým představili na CEITEC Vysokého učení technického v Brně unikátní přístroj, který mění doposud zavedený princip měření elektronové paramagnetické rezonance. Přístroj navíc celý sami sestavili. Jde o významný posun ve fyzice, chemii i medicíně.

16. 11. 2019

CEITEC

V prostorách Nové budovy Národního muzea se ve čtvrtek 14. listopadu 2019 uskutečnila konference s názvem Challenges for the Future. Ta se konala v rámci šestého ročníku Dne Technologické agentury (TA ČR) 2019.

15. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdrží bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

15. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 v Praze pořádá Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) informační den na téma Management dat v sociálněvědním výzkumu a GDPR.

15. 11. 2019

Sociologický ústav AV ČR

Ve dnech 7. – 8. 11. 2019 proběhla každoroční konference Knowledge, Research and Education Conference (KRECon). Letošní podtitul zněl Open Access – Seeking balance. A právě hledání rovnováhy v otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím bylo ústředním tématem konference.

12. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Od pondělí 11. do neděle 17. listopadu probíhá Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v Česku. Navštívit můžete přednášky, panelové diskuse, výstavy, exkurze na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letošním tématem festivalu jsou globální hrozby jako klimatické změny, přírodní katastrofy nebo plýtvání potravinami.

11. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve středu 6. listopadu 2019 byly předány prestižní vědecké Ceny Neuron. O den později se konala veřejná debata s laureáty, na níž se představilo všech osm vědců, kteří tento rok od mecenášů Fondu Neuron získali prémie ve výši 6 miliónů korun.

11. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Vědecká Platforma CEFRES se opírá o mezinárodní spolupráci čtyř partnerů: Akademie věd, Univerzity Karlovy, Ministerstva zahraničí Francie a Národního výzkumného centra (CNRS), které je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se sídlem ve Francii. V prostorách Akademie věd na Národní třídě tito partneři ve středu 6. listopadu 2019 podepsali prodloužení vzájemné smlouvy.

8. 11. 2019

Akademie věd ČR