facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumných pracovníků

21. 3. 2019
OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumných pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pořadí již třetí výzvu, díky které budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích. Tentokrát je pro žadatele z evropských fondů připraveno 100 milionů korun.

Cílem výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III je podpořit profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi nebo rozvoj komunikace a spolupráce. Z výzvy budou financovány vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice či pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v délce 12 až 24 měsíců. K vytvoření vhodných podmínek v oblasti slaďování pracovního a soukromého života pomůže výzkumným pracovníkům speciální příspěvek, který jim usnadní kontakt s blízkými rodinnými příslušníky.

Podporu mohou získat projekty předložené v roce 2018 do programu Horizont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Action), které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny.

„Díky intervencím z OP VVV bude možné již potřetí podpořit více projektů, než na kolik původně vystačila alokace v evropském programu,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský. Do první vlny výzvy se v roce 2017 přihlásilo 17 projektů a OP VVV 16 z nich podpořil celkovou částkou přesahující 160 milionů korun. Do druhé vlny výzvy bylo v roce 2018 podáno rovněž 17 žádostí o podporu. Dotaci v celkové výši téměř 100 milionů korun získalo 16 projektů.

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III byla vyhlášena dne 15. 3. 2019. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ v termínu od 15. 3. 2019 od 10:00 hod. do 30. 8. 2019 do 14:00 hod. Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

Zdroj: MŠMT